Balogh Margit (szerk.):
Diszciplínák határain innen és túl.

Bp., MTA Társadalomkutató Központ, 2007. 537 p.
(ISBN 978-963-508-547-7; ISSN 1786 2973)

Ára: 3200 Ft.

 Tartalom
Glatz Ferenc: Fiatal kutatók konferenciája után 7

MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet
          Kőszeghy Lea: A cigány és nem cigány lakosság lakhatási
         egyenlőtlenségeinek tényezői 11
          Szabó Orsolya: A Budapesten élő szlovákok kettős identitásáról 35
MTA Filozófiai Kutatóintézet
          Szalai Judit: Igazság, vallási pluralizmus és egyetemes hit 
        
Cusanusnál és Spinozánál 61
MTA Irodalomtudományi Intézet
          Bircsák Anikó: Életmű határhelyzetben 75
          Szentpéteri Márton: Egyetemes tudomány a világ végén 87
MTA Jogtudományi Intézet
          Boóc Ádám: A kereskedelmi választott bíráskodás egyes kérdései
        109
          Friedery Réka: Az Európai Ombudsman Hivatalának történelmi és
        intézményi aspektusai 125
MTA Közgazdaságtudományi Intézete
           Németh Nándor: Miért építünk autópályákat? 143
MTA Művészettörténeti Kutatóintézet
          Bicskei Éva: A nemzeti panteon formálódása 165
MTA Néprajzi Kutatóintézet
          Somfai Kara Dávid: Sámánizmus-archívum 207
MTA Nyelvtudományi Intézet
          Bottyán Gergely: Főnévi igeneves szerkezetek a magyarban 219
MTA Politikai Tudományok Intézete
          Mihályffy Zsuzsanna: Kampány Budapest 9. számú
        választókerületében 231
MTA Pszichológiai Kutatóintézet
          Kende Anna: Az óvoda-iskola átmenet kérdései a túlkorosság
        társadalmi következményeinek tükrében 255
MTA Régészeti Intézet
          Fábián Szilvia-Serlegi Gábor: Egy telep hét élete 273
          Köhler Kitti: A történeti embertan helye és szerepe a régészeti
        kutatásokban 285
          Dénes Fanni: A régmúlt árnyai - régészet a fotóművészetben 299
MTA Regionális Kutatások Központja
          Balcsók István: Munkaerő-piaci modellek és a magyar valóság 311
          Varjú Viktor: Területi szempontú környezeti értékelés és
        társadalmi részvétel a területi tervezésben 333
MTA Szociológiai Kutatóintézet
          Erőss Gábor: Az autonómia bukása 353
          Váradi Zsuzsanna: A magyarországi nagyvárosi térségek
       
konfliktusainak vizsgálata sajtóelemzés alapján 373
MTA Társadalomkutató Központ
          Antal Andrea: Magyar tőkekihelyezés a délkelet-európai
        országokban  (2000-2006) 397
          Harkai Attila: A mesterséges fény környezetgazdasági elemzése
        411
MTA Történettudományi Intézet
          Glück László: Máramarossziget mezőváros helyrajza
          és társadalma 1600 táján 427
          Skorka Renáta: Egy középkori emlékirat kutatási lehetőségei 447
MTA VilággazdaságiKutatóintézet
          Székely-Doby András: Gazdasági elmaradottság a globalizálódó         világban: az indiai út 465
          Szilágyi Judit: Észtország az Európai Unióban 483
MTA Zenetudományi Intézet
          Gilányi Gabriella: Dallamokon innen és túl 503
           Kővári Réka: Interdiszciplináris kapcsolatok népzenekutatói
        szemmel 519