| Webmail | | MTA Vári Telefonkönyv | | Akadémiai Vendégház | | Elérhetőségeink | | Linkek | | Bérelhető termeink |

Főbb kutatási programokHírek

Koncert
2011-12-20 15:00:00

2011. december 20-án 15 órakor tartjuk szokásos évzáró karácsonyi koncertünket, de idén nemcsak a 2011-es évtől, hanem a Társadalomkutató Központtól is búcsúzunk. A műsort a már ismert Akadémiai Vonósok szolgáltatják.  
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

 
 
Könyvbemutató
2011-04-19 16:30:00

Kozák Péter legújabb, Balázs Bélával foglalkozó könyvének sajtóbemutatója 2011. április 19-én délután fél 5-kor lesz az Írók Boltjában (1061 Budapest, Andrássy út  45.). Bevezetőt mond Izsák Gábor, a Gabbiano Kiadó igazgatója, a szerzővel Földes Anna irodalomtörténész, az irodalomtudományok kandidátusa beszélget.

 
 
Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszter
2011-04-14 09:30:00

A Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regisztert azért hoztuk létre, hogy lehetőleg naprakész és jól használható információval szolgáljon nagyobb kutatási infrastruktúráinkról. A regiszter feltöltését a gazdaság és a társadalom fejlődése szempontjából legfontosabb, úgynevezett stratégiai jelentőségű kutatási infrastruktúrákkal (SKI) kezdtük. Az SKI minősítést kutatási infrastruktúrák, illetve kutatási infrastruktúrák egységes fejlesztési stratégiával rendelkező hálózatai nyerték el egy több mint két éves, kétlépcsős, nyilvános minősítési folyamat eredményeként, amely a kutatók, oktatók, fejlesztők és az ipar képviselőiből álló, általános bizalmat élvező, minden tekintetben kiegyensúlyozott testületek (tudományágak szerint szervezett munkacsoportok és a NEKIFUT projekt Irányító Testülete) döntésein alapult.
Részletek>>
 
 
Konferencia
2011-04-07 10:00:00

A 20. századi egyház- és társadalomtörténet metszéspontjai címmel 2011. április 7-8-án konferencia lesz a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán. A konferencia része az MTA Társadalomkutató Központban induló "A magyar katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései Magyarországon (1790-2010)" című, NK 83799 számú OTKA-kutatás szakmai programjának. A rendezvény részleteit lásd itt >>

 
 
© 2005-2009 web-prog.hu


Rendezvények 2007


A Központ feladatai közé tartozik, hogy segítse más intézetek tudományos rendezvényeit, illetve hogy – elsősorban a Várgondnokság kötelező bevételi előirányzata teljesítéseként – szolgáltatást nyújtson egyéb, a termeket (Jakobinus, Kongresszusi) igénylők részére. 2007-ben a Jakobinus Teremben 76, a Kongresszusi Teremben 45 rendezvény volt, összesen tehát 121, ami azt jelenti, hogy a Központra minden második munkanap jutott egy-egy rendezvény, amikor munkatársai a teremberendezéstől kezdve a rendezvény időtartama alatti ügyeleten át segítették a programok zavartalan technikai lebonyolítását (s a megvalósult rendezvényeken kívül legalább ugyanennyi alkalommal kellett a termek iránt csupán érdeklődőkkel foglalkozni). A 121 rendezvényből 73 volt tudományos, 11 kulturális jellegű.

Főbb tudományos rendezvények

2007. február 8. Vitányi Iván: A magyar kultúra esélyei c. könyvének bemutatója.

2007. február 15. Önkormányzati választások és vidékpolitika c. műhelybeszélgetés. Előadók: Bayer József akadémikus, MTA PTI, Pásztóhy András miniszteri biztos, Stumpf István, az MTA PTI tud. főmunkatársa, Éder Tamás volt közigazgatási államtitkár.

2007. március 13. Dayton, 10 év után. Könyvbemutatóval egybekötött műhelybeszélgetés. Közösen az  MTA Jogtudományi Intézetével.

2007. április 13. Függetlenség és autonómia között. Koszovó: európai és magyar perspektívák. Nemzetközi konferencia az MTA Történettudományi Intézetével, az Európa Intézettel és a Külügyminisztériummal közösen. Előadók: Udvardi Iván, a Külügyminisztérium politikai államtitkára, Gál Kinga európai parlamenti képviselő, Várady Tibor egyetemi tanár, CEU.

2007. június 13–15. Felekezetek, egyházpolitika, identitás Magyarországon és Szlovákiában 1945 után c. szlovák–magyar egyháztörténeti konferencia. Nyolc szlovák és nyolc magyar történész előadása, kerekasztal-beszélgetés 1) nemzet, identitás, egyházak témáról; 2) a szerzetesrendekről Bartal Károly Tamás jászói premontrei préposttal és Várszegi Asztrik pannonhalmi főapáttal.

2007. június 26. Berend T. Iván: Közép- és Kelet-Európa történelmi átalakulása: sikerek, kudarcok és kilátások az ezredfordulón c. előadása.

2007. június 28. Oroszország Balkán-politikája c. nemzetközi konferencia. Közösen az MTA TTI-vel és az Európa Intézettel. Előadók: Konsztantyin Nyikiforov, a Moszkvai Szláv és Balkán Tanulmányok Intézete igazgatója, Székely Árpád nagykövet, Sz. Bíró Zoltán, az MTA TTI tud. főmunkatársa.

2007. szeptember 14. Az Európai Unió délkeleti kiterjesztése c. nemzetközi konferencia. Közösen az Európai Intézettel. Előadók: Andrei Pleşu volt román külügyminiszter, Arnold Suppan, a Bécsi Egyetem Kelet-Európa Történeti Intézete igazgatója, Szent-Iványi István országgyűlési képviselő, Bayer József akadémikus, MTA PTI igazgató, Inotai András, az MTA Világgazdasági Kutatóintézet igazgatója.

2007. szeptember 25. József nádor orosz házassága – művészettörténet és történettudomány.          Habsburg Géza előadása. Közösen az MTA Művészettörténeti Kutatóintézetével.

2007. november 8. A Duna mente népének ártéri gazdálkodása. Könyvbemutatóval (Andrásfalvy Bertalan) egybekötött műhelybeszélgetés. Közösen az Európa Intézettel és az Ekvilibrium Könyvkiadóval.

2007. december 11. Falu és város. Könyvbemutatóval egybekötött műhelybeszélgetés.

2007. december 14. Koszovó: Konfliktus után, konfliktus előtt c. konferencia. Előadók: Gyarmati István nagykövet, Dunay Pál, a Genfi Biztonságpolitikai Központ oktatója, Juhász József, az MTA TTI tud. főmunkatársa, Szilágyi Imre, a Magyar Külügyi Intézet tud. főmunkatársa.

Társasági rendezvények

2007. november 28. és 2008. január 31. között Újjáéledő mongol buddhizmus – válogatás a magyar–mongol népi műveltség- és nyelvjáráskutató expedíció anyagából címmel a Jakobinus Teremben kiállították Szilágyi Zsolt, az MTA Néprajzi Kutatóintézete munkatársának a munkája során készített fotóit.

2007. december 18. Karácsonyi koncert az Akadémiai vonósokelőadásában.