| Webmail | | MTA Vári Telefonkönyv | | Akadémiai Vendégház | | Elérhetőségeink | | Linkek | | Bérelhető termeink |

Főbb kutatási programokHírek

Koncert
2011-12-20 15:00:00

2011. december 20-án 15 órakor tartjuk szokásos évzáró karácsonyi koncertünket, de idén nemcsak a 2011-es évtől, hanem a Társadalomkutató Központtól is búcsúzunk. A műsort a már ismert Akadémiai Vonósok szolgáltatják.  
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

 
 
Könyvbemutató
2011-04-19 16:30:00

Kozák Péter legújabb, Balázs Bélával foglalkozó könyvének sajtóbemutatója 2011. április 19-én délután fél 5-kor lesz az Írók Boltjában (1061 Budapest, Andrássy út  45.). Bevezetőt mond Izsák Gábor, a Gabbiano Kiadó igazgatója, a szerzővel Földes Anna irodalomtörténész, az irodalomtudományok kandidátusa beszélget.

 
 
Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszter
2011-04-14 09:30:00

A Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regisztert azért hoztuk létre, hogy lehetőleg naprakész és jól használható információval szolgáljon nagyobb kutatási infrastruktúráinkról. A regiszter feltöltését a gazdaság és a társadalom fejlődése szempontjából legfontosabb, úgynevezett stratégiai jelentőségű kutatási infrastruktúrákkal (SKI) kezdtük. Az SKI minősítést kutatási infrastruktúrák, illetve kutatási infrastruktúrák egységes fejlesztési stratégiával rendelkező hálózatai nyerték el egy több mint két éves, kétlépcsős, nyilvános minősítési folyamat eredményeként, amely a kutatók, oktatók, fejlesztők és az ipar képviselőiből álló, általános bizalmat élvező, minden tekintetben kiegyensúlyozott testületek (tudományágak szerint szervezett munkacsoportok és a NEKIFUT projekt Irányító Testülete) döntésein alapult.
Részletek>>
 
 
Konferencia
2011-04-07 10:00:00

A 20. századi egyház- és társadalomtörténet metszéspontjai címmel 2011. április 7-8-án konferencia lesz a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán. A konferencia része az MTA Társadalomkutató Központban induló "A magyar katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései Magyarországon (1790-2010)" című, NK 83799 számú OTKA-kutatás szakmai programjának. A rendezvény részleteit lásd itt >>

 
 
© 2005-2009 web-prog.hu

 

A Magyar Tudományos Akadémia
integrált társadalomtudományi adatbázisa

 

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központja kezdeményezi, hogy az MTA intézeteiben eddig egymástól függetlenül fejlesztett vagy készülő, jellemzően off-line és papíralapú adatbázisok összehangolásával egy időbeli lekérdezésre alkalmas, térinformatikai rendszerrel támogatott integrált, mindenkinek elérhető, on-line adatbázis jöjjön létre.

A kezdeményezés azokra az információbázisokra vagy ekként kezelhető könyvekre, könyvsorozatokra, valamint más adathordozókon nyilvánosságra hozott ismeretekre kíván építeni, amelyek az eddigi kutatások során – többek között régészeti, műemlékvédelmi, művészettörténeti, történeti, néprajzi, vallástörténeti, gazdaságtörténeti, szociológiai, illetve történeti földrajzi témakörökben – jöttek létre. Az adatbázis földrajzi vonatkozásban a Kárpát-medence egészére mint Euro-régióra terjedne ki, történetiségében pedig magában foglalná az itt élt népességek digitalizálható emlékeit.

A feladat pénzügyi feltételeinek megteremtése folyamatban.

Segítsen frappáns nevet adni a programnak!

Javaslat: hzsolt@mtatk.hu