| Webmail | | MTA Vári Telefonkönyv | | Akadémiai Vendégház | | Elérhetőségeink | | Linkek | | Bérelhető termeink |

Főbb kutatási programokHírek

Koncert
2011-12-20 15:00:00

2011. december 20-án 15 órakor tartjuk szokásos évzáró karácsonyi koncertünket, de idén nemcsak a 2011-es évtől, hanem a Társadalomkutató Központtól is búcsúzunk. A műsort a már ismert Akadémiai Vonósok szolgáltatják.  
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

 
 
Könyvbemutató
2011-04-19 16:30:00

Kozák Péter legújabb, Balázs Bélával foglalkozó könyvének sajtóbemutatója 2011. április 19-én délután fél 5-kor lesz az Írók Boltjában (1061 Budapest, Andrássy út  45.). Bevezetőt mond Izsák Gábor, a Gabbiano Kiadó igazgatója, a szerzővel Földes Anna irodalomtörténész, az irodalomtudományok kandidátusa beszélget.

 
 
Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszter
2011-04-14 09:30:00

A Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regisztert azért hoztuk létre, hogy lehetőleg naprakész és jól használható információval szolgáljon nagyobb kutatási infrastruktúráinkról. A regiszter feltöltését a gazdaság és a társadalom fejlődése szempontjából legfontosabb, úgynevezett stratégiai jelentőségű kutatási infrastruktúrákkal (SKI) kezdtük. Az SKI minősítést kutatási infrastruktúrák, illetve kutatási infrastruktúrák egységes fejlesztési stratégiával rendelkező hálózatai nyerték el egy több mint két éves, kétlépcsős, nyilvános minősítési folyamat eredményeként, amely a kutatók, oktatók, fejlesztők és az ipar képviselőiből álló, általános bizalmat élvező, minden tekintetben kiegyensúlyozott testületek (tudományágak szerint szervezett munkacsoportok és a NEKIFUT projekt Irányító Testülete) döntésein alapult.
Részletek>>
 
 
Konferencia
2011-04-07 10:00:00

A 20. századi egyház- és társadalomtörténet metszéspontjai címmel 2011. április 7-8-án konferencia lesz a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán. A konferencia része az MTA Társadalomkutató Központban induló "A magyar katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései Magyarországon (1790-2010)" című, NK 83799 számú OTKA-kutatás szakmai programjának. A rendezvény részleteit lásd itt >>

 
 
© 2005-2009 web-prog.hu


Rendezvények 2003


2003. január 14. „Biológus szemmel” a magyar nép eredetéről és az urális népek eurázsiai-amerikai őstörténetéről (Új szintézis c. előadássorozat 2. része). Szabó István Mihály akadémikus előadása.

A biológus professzor őstörténeti kutatásait ismertető előadása a szokásos tudományos vitáknál nagyobb visszhangot váltott ki.

2003. március 4. Mi végre a tudomány?

Fiatal Kutatói Fórum, amelyen 22 fiatal kutató tartott előadást. A Társadalomkutató Központ hálójába tartozó 9 intézet két-két előadója mellett vendégként a Regionális Kutatóközpont (Győri Róbert) és a Zenetudományi Intézet (Dalos Anna) egy-egy munkatársa szerepelt a legkülönbözőbb témákkal. A rendezvény az egyik legsikerültebb volt, a visszajelzések különösen azt értékelték pozitívan, hogy a kevesebb szakmai bemutatkozási lehetőséggel bíró pályakezdő fiatal kutatókat szólította meg.

2003. március 11. Szöveg(félre)értés. A szövegértés helyzete mint nyelvstratégiai kérdés. Konferencia és műhelybeszélgetés. (Közösen az Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központtal.)

A magyar nyelv állapotát és változásainak tendenciáit elemző előadások elsősorban a nyelvészek és irodalomtörténészek érdeklődését váltotta ki.

2003. március 17. Kisiklott történelem. Közép- és Kelet-Európa a XIX. században.

Berend T. Iván akadémikus előadása igen nagy érdeklődést és tetszést váltott ki.

2003. március 24. Az Európatörténet-írás újabb irányai.

Heinz Duchhardt előadása az MTA TK Európa-történeti Munkacsoport szervezésében, közösen az MTA Történettudományi Intézetével. A hallgatóság a legújabb módszertani és szemléletbeli irányzatokról kapott tájékoztatást.

2003. április 17. Genetikailag módosított élelmiszerek az Európai Unióban. Konferencia. (Közösen az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetével és az Európa Intézettel.)

Előadók: Biacs Péter államtitkár, Bedő Zoltán igazgató, Dudits Dénes akadémikus, Balázs Ervin akadémikus, Nechay Gábor minisztériumi főosztályvezető, Móra Veronika mint a civil szervezetek képviselője.

2003. április 29. Magyar tudománytár 3. kötet. Növény, állat, élőhely (könyvbemutató).

2003. szeptember 26. Kállay Benjámin emlékkonferencia.

A néhai pénzügyminiszter munkásságát hazai és külföldi előadók értékelték.

2003. október 7. Földtudományok és uniós csatlakozás. A könyvbemutatóval egybekötött konferencia a legfrissebb földtudományi kutatási eredményeket összegezte az uniós csatlakozás szemszögéből. (Közösen az MTA Földtudományok Kutatóközpontjával.)

Előadók: Meskó Attila, az MTA főtitkár-helyettese, Mészáros Ernő, az MTA VAB elnöke, Pantó György, az MTA Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója.

2003. október 21. A Tisza jelene és jövője. A könyvbemutatóval egybekötött konferencia értékelte a Tisza-program másfél éves munkáját, az előadók négy kiemelt területen összegezték munkájukat.

Előadók: Benedek Fülöp címzetes államtitkár (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium); Bíró Péter akadémikus; Csatári Bálint a földrajztudomány kandidátusa; Gallé László a biológiai tudomány doktora; Rozgonyi Tamás a szociológiai tudomány kandidátusa; Schweitzer Ferenc a földtudomány doktora; Váradi József helyettes államtitkár (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium); Zsuga Katalin egyetemi docens.

2003. október 28. Az Európai Unió és Magyarország. Közös műhelykonferencia az MTA Politikai Tudományok Intézetével, összekötve Az EU-csatlakozás magyarországi kérdései c. kötet bemutatásával.

Előadók: Balogh István, a tudományok doktora (MTA PTI tudományos tanácsadó); Bayer József, a tudományok doktora (MTA PTI igazgató); Galló Béla kandidátus (MTA PTI tudományos főmunkatárs); Hegedűs István politológus (Magyarországi Európa Társaság elnöke); Hülvely István kandidátus (MTA PTI tudományos főmunkatárs); Kulcsár Kálmán akadémikus (MTA PTI); Lévai Imre kandidátus (MTA PTI tudományos főmunkatárs).

2003. november 11. A nemzeti kulturális örökség az európai integrációban. (Új szintézis 3.) Közös konferencia az MTA Néprajzi Kutatóintézetével és az MTA Művészettörténeti Kutatóintézetével.

A nemzeti kulturális örökség fogalma, tárgya c. témakörről Marosi Ernő és Paládi-Kovács Attila akadémikusok tartottak előadást.

A nemzeti kulturális örökség és intézményei címmel Varga Kálmán, a KÖH elnöke beszélt.

Felkért hozzászólók: Csorba László, az Olasz Köztársaság Római Magyar Akadémia igazgatója és Falvy Zoltán, az MTA Zenetudományi Intézetének tudományos tanácsadója.

2003. december 9. Hungarikumok és az Európai Unió. A konferencián bemutattuk a Kertészeti hungarikumok és az Őshonos állataink és termékeik, a hungarikumok c. kiadványainkat. Házigazda: Glatz Ferenc akadémikus, az MTA Társadalomkutató Központ Tudományos Tanácsának elnöke.

Előadók: Kovács Ferenc akadémikus (MTA Agrártudományok Osztálya); Bodó Imre egyetemi tanár (DE Agrártudományi Centrum); Seregi János ny. egyetemi tanár; Csikai Miklós c. egyetemi tanár, a Magyar Agrárkamara elnöke; Papp János egyetemi tanár (Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Kertészettudományi Kar); Udovecz Gábor egyetemi tanár (Agrárgazdasági Kutató és Informatika Intézet).

Felkért hozzászólók: Tóth Péter elnök (Mangalica Tenyésztők Országos Egyesülete); Gál Lajos elnök (Egri Borvidék Hegyközségi Tanács); Bacsó András elnök (Tokaj Rennaissance Egyesület).

2003. december 9. Magyar Tudománytár 4. Társadalom, politika, jogrend. Könyvbemutató.

A kötetet bemutatta: Kocsis András Sándor, a Kossuth Kiadó elnök-vezérigazgatója, Kulcsár Kálmán akadémikus és Bayer József, a politikai tudományok doktora, az MTA Politikai Tudományok Intézete igazgatója.