| Webmail | | MTA Vári Telefonkönyv | | Akadémiai Vendégház | | Elérhetőségeink | | Linkek | | Bérelhető termeink |

Főbb kutatási programokHírek

Koncert
2011-12-20 15:00:00

2011. december 20-án 15 órakor tartjuk szokásos évzáró karácsonyi koncertünket, de idén nemcsak a 2011-es évtől, hanem a Társadalomkutató Központtól is búcsúzunk. A műsort a már ismert Akadémiai Vonósok szolgáltatják.  
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

 
 
Könyvbemutató
2011-04-19 16:30:00

Kozák Péter legújabb, Balázs Bélával foglalkozó könyvének sajtóbemutatója 2011. április 19-én délután fél 5-kor lesz az Írók Boltjában (1061 Budapest, Andrássy út  45.). Bevezetőt mond Izsák Gábor, a Gabbiano Kiadó igazgatója, a szerzővel Földes Anna irodalomtörténész, az irodalomtudományok kandidátusa beszélget.

 
 
Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszter
2011-04-14 09:30:00

A Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regisztert azért hoztuk létre, hogy lehetőleg naprakész és jól használható információval szolgáljon nagyobb kutatási infrastruktúráinkról. A regiszter feltöltését a gazdaság és a társadalom fejlődése szempontjából legfontosabb, úgynevezett stratégiai jelentőségű kutatási infrastruktúrákkal (SKI) kezdtük. Az SKI minősítést kutatási infrastruktúrák, illetve kutatási infrastruktúrák egységes fejlesztési stratégiával rendelkező hálózatai nyerték el egy több mint két éves, kétlépcsős, nyilvános minősítési folyamat eredményeként, amely a kutatók, oktatók, fejlesztők és az ipar képviselőiből álló, általános bizalmat élvező, minden tekintetben kiegyensúlyozott testületek (tudományágak szerint szervezett munkacsoportok és a NEKIFUT projekt Irányító Testülete) döntésein alapult.
Részletek>>
 
 
Konferencia
2011-04-07 10:00:00

A 20. századi egyház- és társadalomtörténet metszéspontjai címmel 2011. április 7-8-án konferencia lesz a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán. A konferencia része az MTA Társadalomkutató Központban induló "A magyar katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései Magyarországon (1790-2010)" című, NK 83799 számú OTKA-kutatás szakmai programjának. A rendezvény részleteit lásd itt >>

 
 
© 2005-2009 web-prog.hu

Stratégiai kutatások/tanulmányok
a Magyar Tudományos Akadémián

A stratégiai kutatások előzményei 1996 derekára nyúlnak vissza, amikor a Magyar Tudományos Akadémia tudománypolitikai reform megindítását javasolta a kormánynak. E reform részeként szükségesnek tartotta, hogy a magyarországi kutatók köztestülete, a Magyar Tudományos Akadémia a „nemzet tanácsadója” szerepet felvállalja. Az Akadémia előterjesztése szerint a modern kihívásokra a világban nyíló alternatívák felkutatása, az alternatívák közötti választáshoz a javaslatok kidolgozása a hazai kutatói társadalom feladata. A kormány a javaslatot elfogadta és 1997-ben 300 millió forintot bocsátott a célra a Magyar Tudományos Akadémia rendelkezésére. (A kormány és az Akadémia közötti állásfoglalást a magyar Országgyűlés 1996. december 22-én határozatban erősítette meg.)

A Magyar Tudományos Akadémia az elnök vezetésével tágabb Programtanácsot hozott létre, amelyben a különböző tudományágak képviselői, elsősorban akadémikusok foglaltak helyet. Ezen belül Programbizottságot, amely a kutatási programok irányítását, szervezését, a tanulmányok közzétételét végezte. A kutatások eredményeiről a Magyarország az ezredfordulón című monográfiasorozat, illetve az ezekhez kapcsolódó részkérdésekről a Műhelytanulmányok sorozat számol be. Ugyanakkor 1997-ben folyóirat indult Ezredforduló címmel. A monográfiasorozatot és az Ezredfordulót a mindenkori országgyűlési képviselőknek, vezető kormánytisztviselőknek, a nagyobb világi és egyházi önkormányzatok vezetőinek küldtük meg.

2002 májusában az Akadémia elnöke – távozván megbízatásából –, a Nemzeti Stratégiai Kutatások projektjét Nemzeti Stratégiai Tanulmányok címre javasolta változtatni. Az Akadémia közgyűlése ezt elfogadta, kifejezésre juttatva, hogy új stratégiai kutatásokra az új vezetésnek lehetősége nyílik, a régi Programtanácsot pedig már nem kutatásokra, hanem a magyar tudományosságban meglévő és stratégiai jelentőségűnek ítélt kutatások összefoglalására és publikálására ösztönzi. Így működik a Nemzeti Stratégiai Kutatások folytatásaként ma is a Nemzeti Stratégiai Tanulmányok programja, erősen csökkentett (2007-ben 26 millió forint), elsősorban a publikálásra és szerkesztésre megítélt összegből.

Ugyanakkor a Magyar Tudományos Akadémia vezetősége 2004-től évről évre megállapodást köt a kormánnyal új stratégiai kutatási programok indítására. A új stratégiai kutatások jellege annyiban különbözik a régitől, hogy most már a kormány határozza meg a kitűzendő témákat, de azt továbbra is az Akadémia – a főtitkár által vezetett bizottság – osztja szét autonóm módon. A Magyar Tudományos Akadémia ezzel is jelzi: részt kíván venni a társadalmunkat foglalkoztató, jövőjét érintő nemzetközi és hazai tényezők feltárásában és a mindenkori politikai vezetés segítségére kíván lenni ezen alternatívák kimunkálásában.