| Webmail | | MTA Vári Telefonkönyv | | Akadémiai Vendégház | | Elérhetőségeink | | Linkek | | Bérelhető termeink |

Főbb kutatási programokHírek

Koncert
2011-12-20 15:00:00

2011. december 20-án 15 órakor tartjuk szokásos évzáró karácsonyi koncertünket, de idén nemcsak a 2011-es évtől, hanem a Társadalomkutató Központtól is búcsúzunk. A műsort a már ismert Akadémiai Vonósok szolgáltatják.  
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

 
 
Könyvbemutató
2011-04-19 16:30:00

Kozák Péter legújabb, Balázs Bélával foglalkozó könyvének sajtóbemutatója 2011. április 19-én délután fél 5-kor lesz az Írók Boltjában (1061 Budapest, Andrássy út  45.). Bevezetőt mond Izsák Gábor, a Gabbiano Kiadó igazgatója, a szerzővel Földes Anna irodalomtörténész, az irodalomtudományok kandidátusa beszélget.

 
 
Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszter
2011-04-14 09:30:00

A Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regisztert azért hoztuk létre, hogy lehetőleg naprakész és jól használható információval szolgáljon nagyobb kutatási infrastruktúráinkról. A regiszter feltöltését a gazdaság és a társadalom fejlődése szempontjából legfontosabb, úgynevezett stratégiai jelentőségű kutatási infrastruktúrákkal (SKI) kezdtük. Az SKI minősítést kutatási infrastruktúrák, illetve kutatási infrastruktúrák egységes fejlesztési stratégiával rendelkező hálózatai nyerték el egy több mint két éves, kétlépcsős, nyilvános minősítési folyamat eredményeként, amely a kutatók, oktatók, fejlesztők és az ipar képviselőiből álló, általános bizalmat élvező, minden tekintetben kiegyensúlyozott testületek (tudományágak szerint szervezett munkacsoportok és a NEKIFUT projekt Irányító Testülete) döntésein alapult.
Részletek>>
 
 
Konferencia
2011-04-07 10:00:00

A 20. századi egyház- és társadalomtörténet metszéspontjai címmel 2011. április 7-8-án konferencia lesz a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán. A konferencia része az MTA Társadalomkutató Központban induló "A magyar katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései Magyarországon (1790-2010)" című, NK 83799 számú OTKA-kutatás szakmai programjának. A rendezvény részleteit lásd itt >>

 
 
© 2005-2009 web-prog.hu


Rendezvények 2005

2005. március 22. Agrárium az éghajlat-változás korában.
K onferencia és A fenntartható agrárgazdaság és vidékfejlesztés c. könyv bemutatója. Szerzők: Csete László, Láng István. A rendezvény részben a VAHAVA-projekt eredményeinek, részben a tudomány és a politikai döntéshozók konzultációjának újabb színtere volt.

2005. április 12. K. Lengyel Zsolt (Müncheni Magyar Intézet): Bogyay Tamás magyarságtudományi tevékenysége az emigrációban (előadás és konzultáció).

Közösen az MTA Művészettörténeti Kutatóintézetével.

2005. április 26. Megújuló és fosszilis energiaforrások.
K onferencia és két könyv – Vajda György: Energiaellátás ma és holnap; Kerekes Sándor–Kiss Károly: Környezetpolitikánk európai dimenziói – bemutatója.

Az előadók a napjaink egyik legaktuálisabb kérdését, az energiaforrásokat és azok környezeti hatását járták körbe. Megfogalmazódott: a tudománynak erőteljesen hozzá kell járulnia az ország energiastratégiájának kidolgozásához.

2005. május–június. Sámánképek címmel a Jakobinus Teremben állítottuk ki Hoppál Mihály néprajztudós sajátos tudományos „jelentését”: az utazásai, illetve kutatásai során készített fotókat. A fotókat bevezető tanulmánnyal külön brossurában jelentettük meg. Ez a feladata szép és sikeres példája volt a két, illetve három intézet (a Néprajzi, Művészettörténeti és a Központ) együttműködésének. A kiállítást Beke László , az MTA Művészettörténeti Kutatóintézetének igazgatója nyitotta meg.

2005. május 17. Emlékezet és történelem.

Közös konferencia az ELTE BTK Történeti Intézetével. Az egynapos konferencián Mindszenty József halálának 30. évfordulója alkalmából a konkrét személyiségen túlmutató kérdésekkel foglalkoztak a hazai tudományos műhelyekből érkezett előadók: Balogh Margit – MTA Társadalomkutató Központ, Szabó Csaba – Magyar Országos Levéltár, Beke Margit – Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, Gergely Jenő – ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék, Baráth Magdolna – Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Adriányi Gábor – Institut für Kirchengeschichte der Universität Bonn/ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék, Nicolas Bauquet – Sciense Po, Paris, Tulipán Éva – Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Történettudományi Doktori Iskola, Fejérdy András – ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, PhD hallgató, Zempléni András – Centre National de la Recherce Scientifique, Paris, P. Szőke János – Mindszenty Alapítvány.

A délelőtti ülésszakot Izsák Lajos (ELTE BTK Történeti Intézet igazgatója), a délutáni ülésszakot Török József (a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép- és Újkori Egyháztörténeti Tanszék vezetője) vezette le. Zárszót Gergely Jenő, az ELTE BTK tanszékvezető egyetemi tanára tartott.

2005. október 24–26. A Kádár-korszak és a rendszerváltás (IV. országos jelenkor-történeti konferencia).

Közösen a Magyar Országos Levéltárral, az 1956-os Közalapítvánnyal, a Politikatörténeti Intézettel, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával, az ELTE BTK Történeti Intézetével és az MTA Történettudományi Intézetével közös szervezésében került sor a konferenciára, amelyen Magyarország 1945 utáni időszakával foglalkozó szakemberek nyolc nagy kérdéskörben tartottak előadásokat. A Központ 2005. évi munkájában ez volt a legnagyobb szabású konferencia, a három nap alatt több mint hatszázan regisztráltatták magukat.

 A program a következő volt:

2005. október 24.

9.00–9.40 A konferencia megnyitása

Köszöntő: Glatz Ferenc (akadémikus, elnök, MTA Társadalomkutató Központ)
Bevezető gondolatok: Bayer József (akadémikus, igazgató, MTA Politikai Tudományok Intézete)

1. Aknamezők. A levéltárak és a tudományos kutatás – rendszerválságtól rendszerváltásig

Levezető elnök: Gecsényi Lajos (főigazgató, Magyar Országos Levéltár)
9.40–10.00 Molnár József (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Levéltári Osztály ny. vezetője): Levéltárügy a Kádár-korszakban
10.00–10.20 Lakos János (főlevéltáros, címzetes főigazgató, Magyar Országos Levéltár): A Magyar Országos Levéltár és a rendszerváltozás
10.20–10.40 G. Vass István (főtanácsos, címzetes főigazgató; Magyar Országos Levéltár): A levéltári anyag kutathatósága a rendszerváltozás előtt és után. Várakozások, eredmények és kudarcok
10.40–10.50 Kávészünet
10.50–11.10 Kónyáné Kutrucz Katalin (főigazgató-helyettes, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára): Szabályozási dilemmák az információs kárpótlásban
11.10–11.30 Gyarmati György (főigazgató, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára): „Nem mind arany, ami …”
11.30–12.00 Hozzászólások (Tilcsik György, Kenedi János, Szatucsek Zoltán)
12.00–12.30 Vita
12.30–14.00 Ebédszünet

2. Országimázs és diplomácia

Levezető elnök: Izsák Lajos (egyetemi tanár, ELTE BTK Történeti Intézet)

14.00–14.20 Földes György (főigazgató, Politikatörténeti Intézet): Kádár János külpolitikájának sarokpontjai
14.20–14.40 Békés Csaba (igazgató, Hidegháborúkutató Központ, tudományos főmunkatárs, ’56-os Intézet): Magyarország és a Nyugat a Kádár-korszakban
14.40–15.00 Keskeny Ernő (nagykövet, Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma): Új magyar keleti politika a rendszerváltás után

15.00–15.20 Kántor Zoltán (szociológus, Teleki László Intézet): Nemzetpolitika a rendszerváltás előtt és után
15.20–15.40 Borbándi Gyula (író, történész, München): Az emigráns magyarság és az anyaország
15.40–16.00 Király Béla (egyetemi tanár, New York/Budapest): A Kádár-rendszer a nyugati emigráció szemével – az előadás betegség miatt elmarad
16.00–16.20 Hozzászólások (Baráth Magdolna, Fülöp Mihály, Garadnai Zoltán, Gazdag Ferenc)
16.20– Vita

2005. október 25.

3. A természetes és a mesterséges környezet alakítása

Levezető elnök: Germuska Pál (tudományos főmunkatárs, ’56os Intézet)

9.00–9.20 Beluszky Pál (tudományos tanácsadó, MTA Regionális Kutatások Központja): Településpolitika és településhálózati koncepciók (hatások, előnyök, hátrányok)
9.20–9.40 Kovács Zoltán (tudományos tanácsadó, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet; egyetemi docens, ELTE Természettudományi Kar Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék): A szocialista városfejlődés és öröksége
9.40–10.00 Prakfalvi Endre (művészettörténész, Magyar Építészettörténeti Múzeum): Szocialista városkép – városépítészet
10.00–10.20 G. Fekete Éva (MTA Miskolci Regionális Kutatások Központja Észak-magyarországi Osztály): Kistérségek önszerveződő fejlődési lehetőségei

10.20–10.40 Csutora Mária (egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem Környezet-gazdaságtani és Technológiai Tanszék): Környezeti kihívások, válaszok
10.40–11.00 Hozzászólások (Izsák Éva, Márfi Attila)
11.00–11.10 Kávészünet

4. Elitváltás és a társadalomszerkezet változásai

Levezető elnök: Pritz Pál (főosztályvezető, MTA Titkársága Társadalomtudományi Főosztály)

11.10–11.30 Szalai Erzsébet (tudományos tanácsadó, MTA Politikai Tudományok Intézete): Hatalmi és társadalmi változások a létezett szocializmustól az újkapitalizmusig
11.30–11.50 Kovách Imre (tudományos igazgatóhelyettes, MTA Politikai Tudományok Intézete): A hatalmi és a társadalmi szerkezet változásai
11.50–12.10 Ö. Kovács József (tanszékvezető, egyetemi docens, Miskolci Egyetem Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék): A vidéki társadalmak átalakulása
12.10–12.30 Tomka Miklós (tudományos dékánhelyettes, egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézet): A vallásosság mint az elitbe kerülés ellenpólusa a Kádár-korszakban
12.30–12.50 Hozzászólások (Csurgó Bernadett, Kristóf Luca)
12.50–14.30 Ebédszünet

5. Determinációk a gazdaságban

Levezető elnök: Pető Iván (történész)

14.30–14.50 Csaba László (közgazdász, egyetemi tanár, CEU Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszék): Magyarország nemzetközi gazdasági kapcsolatai. Az egyoldalú függőségből a kétoldalú függőségbe
14.50–15.10 Kövér György (egyetemi docens, ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék): Bankrendszer-váltás – a Külkerbank (MKB) nézőpontjából
15.10–15.30 Juhász Pál (tudományos munkatárs, gazdaságszociológus, Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék): Agrárpiacok és az agrárium intézményrendszere
15.30–15.50 Varga Zsuzsanna (egyetemi adjunktus, ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék): Mezőgazdasági reformelképzelések és megvalósításuk politikai korlátjai a nyolcvanas évek második felében
15.50–16.20 Hozzászólások (Sipos Levente, Sipos Antalné, Csízi István)
16.20–16.30 Kávészünet

6. Reflexiók szocializmusra –ideológia, kultúra, ellenkultúra

Levezető elnök: Ujváry Gábor (főiskolai tanár, Kodolányi János Főiskola)

16.30–16.50 Kalmár Melinda (történész): Az irodalmitól a kognitív gondolkodásig: a szocializmus átvilágítása a ’70es évek elején
16.50–17.10 György Péter (esztéta, ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet Kommunikáció Tanszék): A Kádár-rendszer kultúrantropológiája
17.10–17.30 Sasvári Edit (művészettörténész, Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeum): A képzőművészet átalakulása
17.30–17.50 Dalos György (író, esztéta, műfordító, Berlin): Tánc gúzsba kötve (az irodalmi élet 1956 után Magyarországon)
17.50– Vita

2005. október 26.

 7. Megélési és túlélési stratégiák. A mindennapok története

Levezető elnök: Ö. Kovács József (egyetemi docens, Miskolci Egyetem BTK)

9.00–9.20 Valuch Tibor (tudományos főmunkatárs, ’56-os Intézet): A mindennapok története
9.20–9.40 Tóth Eszter Zsófia (tudományos munkatárs, Politikatörténeti Intézet): Munkásság és oral history
9.40–10.00 Majtényi György (főosztályvezető, Magyar Országos Levéltár): Az elit és a vadászat – a rendszerváltás előtt és után
10.00–10.20 Szabó Csaba (főigazgató-helyettes, Magyar Országos Levéltár): A katolikus vallásosság megélése a Kádár-korszakban
10.20–10.40 Horváth Sándor (történész, MTA Történettudományi Intézet): Mindennapi szocializmus, avagy Titóné stólája
10.40–11.00 Szalai Júlia (szociológus, MTA Szociológiai Kutatóintézet): Az ellenállás mint életforma a Kádár-korszakban
11.00–11.20 Hozzászólások (Bódy Zsombor, Kanyó Tamás)
11.20–12.00 Vita
12.00–13.30 Ebédszünet

8. A rendszerváltás és a Kádár-korszak emlékezete

Levezető elnök: Rainer M. János (igazgató, ’56-os Intézet)

13.30–13.50 Halmai Gábor (alkotmányjogász, egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem): Rendszerváltás és alkotmányos múltfeltárás 13.50–14.10 Ripp Zoltán (tudományos főmunkatárs, Politikatörténeti Intézet): Rendszerváltás – rendszerbomlás
14.10–14.30 Gyáni Gábor (történész, MTA Történettudományi Intézet): Felejthető-e a Kádár-éra? A habituális emlékezet esete
14.30–14.50 Lányi András (író, filozófus, ELTE Társadalomtudományi Kar Társadalomkutatások és Módszertana Tanszék): Az általános amnézia mint közkegyelem
14.50–15.10 Kávészünet
15.10–15.50 Vita
15.50–16.30 Kis magyar italkultúra (Márkus Pál)
16.30–17.00 Zárszó: Bozóki András (miniszter, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma)

Az előre meghirdetett, fenti programhoz képest néhány változás volt:

– Sasvári Edit és Király Béla előadása betegség miatt elmaradt, utóbbi előadásidejét felhasználva felkért hozzászólóként szót kapott Gazdag Ferencé és Fülöp Mihály.

– Bozóki András miniszter lemondta részvételét, így zárszót Gecsényi Lajos főigazgató és Glatz Ferenc akadémikus tartott.

2005. október 24. és 26. Nonstop filmvetítés a Jelenkor-történeti Konferenciához kapcsolódóan. A korszakról szóló dokumentum- és játékfilmeket a Nemzeti Filmintézet, illetve az ’56-os Intézet Közalapítvány bocsátotta rendelkezésünkre.

2005. október 25. Könyvvásár a vári akadémiai intézetek, külső alkotóműhelyek (Magyar Országos Levéltár, Mezőgazdasági Múzeum, 56-os Intézet, és 15 könyvkiadó – pl. Kossuth, Napvilág, Lucidus, Múlt és Jövő, Századvég, Enciklopédia, Osiris stb. – részvételével) a Jakobinus Teremben.

 2005. október 27. Florio Banfi: Ricordo Ungheresi in Italia c. könyvének bemutatása az MTA Művészettörténeti Kutatóintézetével közösen.

A Római Magyar Akadémia Fraknói Történeti Intézetének és a Szegedi Tudományegyetem Olasz Tanszékének közös kiadásában megjelent mű hagyománybontó bemutatója: valójában egy műhelyvita folyt arról, hogy a magyarországi kiadás előkészítéséhez milyen javításokra, kiegészítésekre van szükség. A bemutató során az MTA MTI munkatársai beszámoltak a Genthon-hagyaték feldolgozásának lépéseiről, az MTA Társadalomkutató Központ pedig összefoglalta a magyar kulturális örökség kutatására irányuló terveit.

2005. november 15. Az Európai Unió, a Balkán régió és Magyarország (konferencia, Előadások a Balkánról 1.)

Közösen a Budapesti Európa Intézettel. A több akadémiai és azon kívüli szellemi műhelyt ötvözni szándékozó Balkán-kutatások indító programjának előadásai átfogó jellegűek voltak.

Előadók: Glatz Ferenc, Somogyi Ferenc, Kádár Béla, Michelberger Pál, Somlyódy László, Simonffy Zoltán.

2005. december 8. Népesedési viszonyok másfél évtizeddel a rendszerváltozás után.

A konferencia négy kérdéskörben vizsgálta a legújabb vizsgálati eredményeket: termékenység – család, vándorlás, öregedés – halálozás, valamint népesedési előrejelzések.

Termékenység – család: Kamarás Ferenc: Rendszerváltás és gyermekvállalás, Pongrácz Tiborné: Házasság vagy élettársi kapcsolat. Európai kitekintés, Husz Ildikó: A gyermekvállalás halasztása, Ladányi János: A termékenység szabályozásának átalakulása a tartósan kirekesztett népesség körében a piacgazdasági átmenet időszakában Magyarországon, Gábos András: Családtámogatások termékenységi hatásai.

Vándorlás: Tóth Pál Péter: Az elhallgatott és a tudomásul vett vándormozgalom, Debreceni Erzsébet: A nemzetközi vándormozgalom néhány jellemzője az utóbbi évtizedben Magyarországon, Gödri Irén: Merre tart a magyarországi bevándorlás? A kapcsolathálók szerepe a folyamatban.

Öregedés – halálozás: Vaskovics László: Az időskori életforma új intézményesítése - A halál előtti életszakasz várható alakulása a modern társadalmakban, Augusztinovics Mária: Az életpálya szakaszai: Fiatalodunk és öregszünk, Daróczi Etelka: A demográfiai öregedés tényezői Ausztriában és Magyarországon, Józan Péter: Rendszerváltozás és halálozási viszonyok Magyarországon.

Népesedési előrejelzések: Hablicsek László: A roma népesség területi demográfiai előreszámítása, Radnóti László : A népesedési folyamat alakulása változó termékenység mellett.

2005. december 9. Dayton, 10 év után (konferencia, Előadások a Balkánról 2.) Közösen az MTA Jogtudományi Intézetével és a Budapesti Európa Intézettel.

Program:

Lamm Vanda igazgató, MTA Jogtudományi Intézet (a továbbiakban: JTI), a Balkán-tanulmányok Központ Programtanácsának tagja: A délszláv háború és a Nemzetközi Bíróság; Masenko-Mavi Viktor tudományos főmunkatárs, MTA JTI, a Boszniai és Hercegovinai Emberi Jogok Kamarájának volt bírája: Nemzetközi emberi jogi bíráskodás és a délszláv válság; Hoffmann Tamás doktorandusz, ELTE ÁJK: A népek önrendelkezési jogának szerepe a volt Jugoszlávia felbomlásában; Varga Réka jogi tanácsadó, Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága Budapesti Regionális Képviselet: A nemzetközi humanitárius jog érvényesülése a délszláv válság idején; Sulyok Gábor tudományos munkatárs, MTA JTI: Humanitárius intervenció és a délszláv válság; Halász Iván tudományos munkatárs, MTA JTI: Nemzetközi igazgatás válságövezetekben, különös tekintettel a délszláv térségre.

2005. december 20. Karácsonyi koncert az Akadémiai vonósok előadásában.

A felsorolt nagy rendezvényeink mellett mintegy tíz, szűkebb szakmai körben tartott műhelykonferencia is volt, ezek aktuális feladatokhoz kapcsolódtak (kivált a Magyar tudománytár c. könyvsorozat kéziratvitái).