| Webmail | | MTA Vári Telefonkönyv | | Akadémiai Vendégház | | Elérhetőségeink | | Linkek | | Bérelhető termeink |

Főbb kutatási programokHírek

Koncert
2011-12-20 15:00:00

2011. december 20-án 15 órakor tartjuk szokásos évzáró karácsonyi koncertünket, de idén nemcsak a 2011-es évtől, hanem a Társadalomkutató Központtól is búcsúzunk. A műsort a már ismert Akadémiai Vonósok szolgáltatják.  
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

 
 
Könyvbemutató
2011-04-19 16:30:00

Kozák Péter legújabb, Balázs Bélával foglalkozó könyvének sajtóbemutatója 2011. április 19-én délután fél 5-kor lesz az Írók Boltjában (1061 Budapest, Andrássy út  45.). Bevezetőt mond Izsák Gábor, a Gabbiano Kiadó igazgatója, a szerzővel Földes Anna irodalomtörténész, az irodalomtudományok kandidátusa beszélget.

 
 
Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszter
2011-04-14 09:30:00

A Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regisztert azért hoztuk létre, hogy lehetőleg naprakész és jól használható információval szolgáljon nagyobb kutatási infrastruktúráinkról. A regiszter feltöltését a gazdaság és a társadalom fejlődése szempontjából legfontosabb, úgynevezett stratégiai jelentőségű kutatási infrastruktúrákkal (SKI) kezdtük. Az SKI minősítést kutatási infrastruktúrák, illetve kutatási infrastruktúrák egységes fejlesztési stratégiával rendelkező hálózatai nyerték el egy több mint két éves, kétlépcsős, nyilvános minősítési folyamat eredményeként, amely a kutatók, oktatók, fejlesztők és az ipar képviselőiből álló, általános bizalmat élvező, minden tekintetben kiegyensúlyozott testületek (tudományágak szerint szervezett munkacsoportok és a NEKIFUT projekt Irányító Testülete) döntésein alapult.
Részletek>>
 
 
Konferencia
2011-04-07 10:00:00

A 20. századi egyház- és társadalomtörténet metszéspontjai címmel 2011. április 7-8-án konferencia lesz a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán. A konferencia része az MTA Társadalomkutató Központban induló "A magyar katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései Magyarországon (1790-2010)" című, NK 83799 számú OTKA-kutatás szakmai programjának. A rendezvény részleteit lásd itt >>

 
 
© 2005-2009 web-prog.hu


Rendezvények 2006


Az MTA Társadalomkutató Központ feladatai közé tartozik, hogy segítse más intézetek tudományos rendezvényeit, illetve hogy – elsősorban a Várgondnokság kötelező bevételi előirányzatának teljesítéseként – szolgáltatást nyújtson egyéb, a termeket (Jakobinus, Kongresszusi) igénylők részére. 2006-ban a Jakobinus Teremben 62, a Kongresszusi Teremben 56 rendezvény volt, összesen tehát 118, ami azt jelenti, hogy a Központ munkatársai (rendezvényfelelősök, technikusok, takarítók stb.) minden 2,16. munkanapon készenlétben álltak. Az alábbiakban a Központ saját tudományos programjaihoz kapcsolódó és néhány általa szervezett, társasági rendezvényt ismertetjük.

2006. február 28. Kitelepítések és más népmozgások Közép-Kelet-Európában 1939–1950. Az MTA Történettudományi Intézete konferenciájának szervezésében és rendezésében közreműködött Antal Andrea tudományos munkatársunk.

2006. március 21. Délkelet-európai éghajlatváltozások hatásai
Glatz Ferenc megnyitóját Czelnai Rudolf akadémikus bevezető előadása követte, amely átfogó képet adott a Balkán-térség klímájáról. Zágoni Miklós előadásában a mediterrán térség 2010-es években várható éghajlatát prognosztizálta. Mika János (OMSZ): Délkelet-Európa éghajlati sajátosságait és változási tendenciáit elemezte, különös tekintettel Bulgária és Románia klímájára. Bálint Gábor (VITUKI) A vízjárás változékonysága az Al-Duna térségében címmel tartott előadása utalt rá, hogy a vizsgált térségben jellemző heves árhullámok vizsgálata és az azokból levonható tapasztalatok számottevő, hasznosítható ismereteket tartalmaznak a magyarországi viszonyok vizsgálata során is.
A konferencián „Az aktuális Balkán” blokk előadója, Tabajdi Csaba EP képviselő A Nyugat-Balkán és az Európai Unió ma címmel tartott előadást, amelyben naprakész információkat adott az EU rövid és középtávú Balkán stratégiájáról, Magyarországot a térséggel kapcsolatban leginkább foglalkoztató kérdésekről.
Bemutatkozott továbbá a Magyar Természettudományi Múzeum a Balkán flóráját, faunáját kutató csoportja, Barina Zoltán vezetésével. Előadásában felvázolta a Magyar Természettudományi Múzeum Balkán-kutatásban játszott, a 18. századra visszanyúló szerepét.

2006. március 24. és május 24 között A régmúlt árnyai – régészet fotóművészetben címmela Jakobinus Teremben állítottuk ki Dénes Fanni, az MTA Régészeti Intézete munkatársának régészeti leletekről készített művészfotóit. A kiállítást Bálint Csanád, az MTA Régészeti Intézetének igazgatója nyitotta meg.

2006. április 20. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének meghívására a Központba látogatott és előadást tartott Csingiz Ajtmatov kirgíz író.

2006. április 25. Balkán: együttműködés vagy verseny a mezőgazdálkodásban
A konferenciát az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetével közösen szerveztük.
Udovecz Gábor (AKII főigazgatója) A Balkán mezőgazdasága EU és magyar szemmel címmel tartott bevezető előadást. Schütz Nándor, az FVM munkatársa Románia és Bulgária EU-csatlakozásának hatása agrárgazdaságunkra című előadásában azt vizsgálta, hol tart ez a két, közvetlenül a csatlakozás előtt álló, mezőgazdasági szempontból az EU 15-ökhöz viszonyítva is jelentős szerepet betöltő ország. Makay György, a Magyar Gabonaszövetség szakértője a magyar gabonagazdaság várható lehetőségeit és kockázatait vizsgálta Románia csatlakozása kapcsán. Szabó Márton, a Kopint-Datorg Rt. kutatója a 2005 decembere óta tagjelölti státusszal bíró Macedónia mezőgazdaságát elemezte. Következtetése: az adottságokkal és lehetőségekkel bíró kis ország egyes termékekkel a nemzetközi versenyben is megállhatja a helyét, de hátránya, hogy kevés az erőforrása (és ideje) ezen lehetőségek kihasználásához. Lővei István és Cseh Lajos Agrárkereskedelem a Balkánon. Specialitások és hagyományok címmel a balkáni országokkal való kereskedelem specialitásaival, a felmerülő jogi problémákkal, a cégalapítás körülményeivel ismertették meg a jelenlévőket.
Az aktuális Balkán blokkban Nagy Frigyes volt földművelésügyi miniszter adott elő Az Európai Unió délkeleti kiterjesztése és a mezőgazdaság címmel. Különös figyelmet fordított a csatlakozás előtt álló Románia és Bulgária gazdasági, mezőgazdasági helyzetére. Kiemelten foglakozott birtokszerkezetükkel, versenyképességükkel, valamint avval, hogy miben lesznek, lehetnek versenytársaink az EU-ban. Kitért továbbá Törökország mezőgazdaságára is, felvázolva birtokszerkezetét, lehetőségeit, az ottani tendenciákat.

2006. május 4–5. Diszciplínák határain innen és túl címmel másodszor rendeztük meg a társadalomtudományi Fiatal Kutatók Fórumát. A 2003-ban tartott első ilyen fórumon még csak a vári intézetek fiataljai szerepeltek, addig erre a rendezvényre a 17 társadalomtudományi intézet összesen 35 fiatal kutatót delegált. A nagy érdeklődéssel kísért, igen sikeresnek értékelt rendezvényen a kutatók fele saját kutatási eredményeiből adott ízelítőt, másik felük intézetének kutatási irányait mutatta be. A fórumot a fiatal kutatók, illetve általában a kutatói életpályával foglalkozó kerekasztal-beszélgetés zárta, amit Pléh Csaba főtitkár-helyettes vezetett le.

2006. május 16. A délkelet-európai térség és Magyarország Európa közlekedésében
Novák Tamás (MTA VKI tudományos főmunkatársa) előadásában a délkelet-európai országok EU-csatlakozási lehetőségeiről beszélt, gazdasági adottságaik, a fejlődési irányaik vonatkozásában. Erdősi Ferenc (MTA RKK DTI) A politika szerepe a Balkán közlekedésében című előadásában a történeti áttekintést követően részletesen foglalkozott a szárazföldi (autópálya), vízi és légi közlekedés aspektusaival, kitérve ezek politikai vonatkozásaira. Beszélt továbbá a Balkán jövőbeni közlekedésfejlesztési stratégiájának alapdilemmáiról is. Tarnai Júlia (BMGE) előadásának középpontjában a logisztikai szolgáltatások fejlődése állt Délkelet-Európa országaiban. Tánczos Lászlóné (BMGE) a bővülő Európai Unióban jelentkező közlekedési harmonizációs feladatokat taglalta. Fleischer Tamás (MTA VKI) a Transzeurópai folyosók című előadásában azt vizsgálta, hogy a térséget strukturáló európai közlekedési hálózatok és eddigi tervezési módszereik vajon alkalmasak-e arra, hogy létrehozzanak egy egységes európai közlekedési hálózatot, beleértve már a Balkán térséget is. Ruppert László (KTI) az EU délkeleti irányú közlekedésének Magyarországot érintő hatásairól, Antal István (Roadtech Kft.) pedig a délkelet-európai térség közúti közlekedése és a magyarországi kapcsolódásokról és hatásokról beszélt.

2006. május 30. A Magyarország tájainak növényzete és állatvilága c. könyv bemutatója. Fekete Gábor akadémikus, Varga Zoltán, a biológiai tudományok doktora, egyetemi tanár mint a kötet szerkesztői és szerzői valamint Molnár Zsolt tudományos munkatárs.

Kongresszusi Terem

2006. szeptember 7. Az 1956-os forradalom a világpolitikában. Több intézmény (MTA TTI, Európa Intézet, Magyar Országos Levéltár) nemzetközi rendezvényéhez szervezőmunkával járultunk hozzá.

2006. október 24. A Magyar tudománytár 6. kötetének bemutatásával egybekötött műhelykonferencia a kultúra helyzetéről. Előadók: Glatz Ferenc, Marosi Ernő akadémikusok, Szabó B. István egyetemi docens, intézetvezető.

2006. november 9. A 2004-ben megjelent stratégiai kötetünk, A fogyasztás katedrálisai c. mű (szerzők: Hoffmann Istvánné és Sikos T. Tamás) munkálatainak folyományaként és folytatatásaként A bevásárlóközpontok jelene és jövője címmel konferencia a Selye János Egyetemen, Komárnóban. Ez alkalomból lett bemutatva a kutatás teljes anyagát tartalmazó CD-t.

2006. november 16. „Merre tovább Balkán-projekt címmel Fazakas Szabolcs az EU költségvetéséről és a délkelet-európai országok kilátásairól tartott előadást.

2006. december 5. Az MTA Jogtudományi Intézete meghívására Emlékezés, történelem, jog – európai reflexiók címmel a Központban tartott előadást Roger Errera tiszteletbeli államtanácsos (Franciaország).

2006. december 19. Karácsonyi koncert az Akadémiai vonósokelőadásában.