| Webmail | | MTA Vári Telefonkönyv | | Akadémiai Vendégház | | Elérhetőségeink | | Linkek | | Bérelhető termeink |

Főbb kutatási programokHírek

Koncert
2011-12-20 15:00:00

2011. december 20-án 15 órakor tartjuk szokásos évzáró karácsonyi koncertünket, de idén nemcsak a 2011-es évtől, hanem a Társadalomkutató Központtól is búcsúzunk. A műsort a már ismert Akadémiai Vonósok szolgáltatják.  
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

 
 
Könyvbemutató
2011-04-19 16:30:00

Kozák Péter legújabb, Balázs Bélával foglalkozó könyvének sajtóbemutatója 2011. április 19-én délután fél 5-kor lesz az Írók Boltjában (1061 Budapest, Andrássy út  45.). Bevezetőt mond Izsák Gábor, a Gabbiano Kiadó igazgatója, a szerzővel Földes Anna irodalomtörténész, az irodalomtudományok kandidátusa beszélget.

 
 
Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszter
2011-04-14 09:30:00

A Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regisztert azért hoztuk létre, hogy lehetőleg naprakész és jól használható információval szolgáljon nagyobb kutatási infrastruktúráinkról. A regiszter feltöltését a gazdaság és a társadalom fejlődése szempontjából legfontosabb, úgynevezett stratégiai jelentőségű kutatási infrastruktúrákkal (SKI) kezdtük. Az SKI minősítést kutatási infrastruktúrák, illetve kutatási infrastruktúrák egységes fejlesztési stratégiával rendelkező hálózatai nyerték el egy több mint két éves, kétlépcsős, nyilvános minősítési folyamat eredményeként, amely a kutatók, oktatók, fejlesztők és az ipar képviselőiből álló, általános bizalmat élvező, minden tekintetben kiegyensúlyozott testületek (tudományágak szerint szervezett munkacsoportok és a NEKIFUT projekt Irányító Testülete) döntésein alapult.
Részletek>>
 
 
Konferencia
2011-04-07 10:00:00

A 20. századi egyház- és társadalomtörténet metszéspontjai címmel 2011. április 7-8-án konferencia lesz a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán. A konferencia része az MTA Társadalomkutató Központban induló "A magyar katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései Magyarországon (1790-2010)" című, NK 83799 számú OTKA-kutatás szakmai programjának. A rendezvény részleteit lásd itt >>

 
 
© 2005-2009 web-prog.hu


Rendezvények 2004

2004. március 10. Kettős állampolgárság az Európai Unió tagállamaiban (műhelykonferencia).

Bevezető: Glatz Ferenc akadémikus (az MTA Társadalomkutató Központ Tudományos Tanácsának elnöke).

Előadó: Kardos Gábor egyetemi docens (ELTE ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék).

Hozzászólók: Granasztói György főigazgató (Teleki László Intézet), Kovács Péter tanszékvezető (Miskolci Egyetem, Nemzetközi Jogi Tanszék), Szarka László igazgató (MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet – ENKI), Szász Zoltán tudományos főmunkatárs (MTA Történettudományi Intézet – TTI), Vékás János tudományos munkatárs (MTA ENKI), Juhász József egyetemi docens (ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék), Sz. Bíró Zoltán adjunktus (BKÁE Filozófiai Tanszék).

2004. április 8. Állami, nemzeti szimbólumok Európában (műhelykonferencia).

Előadók: Glatz Ferenc akadémikus (az MTA Társadalomkutató Központ Tudományos Tanácsának elnöke), Marosi Ernő akadémikus (az MTA alelnöke), Benkő Samu akadémikus (Erdélyi Múzeum Egyesület), Rácz Lajos tanszékvezető egyetemi docens (ELTE ÁJK Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszék), Ráday Mihály elnöki tanácsadó (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal), Bertényi Iván egyetemi tanár (ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszék), Katona Tamás tudományos tanácsadó (MTA TTI), Ambrus Jenő főosztályvezető-helyettes (Külügyminisztérium Állami Protokoll Főosztály).

2004. április 20. Környezetügyi dilemmák az EU-csatlakozás küszöbén (konferencia).

Házigazdák: Glatz Ferenc akadémikus (az MTA Társadalomkutató Központ Tudományos Tanácsának elnöke) és Láng István akadémikus (az OKT elnöke).

Előadók: Őri István közigazgatási államtitkár (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium); Ángyán József egyetemi tanár (SZIE Környezetgazdálkodási Intézet); Szlávik János, az MTA doktora (BMGE Környezetgazdaságtan Tanszék); Kerekes Sándor az MTA doktora (BKÁE Környezettudományi Intézet).

2004. szeptember 7. Európa, a gazdasági rendszerek laboratóriuma a 20. században (előadás).

Előadó: Berend T. Iván akadémikus, az MTA volt elnöke.

2004. október 8. Nemzetegyesítés és az Európai Uniós csatlakozás. Regionális és nemzeti integrációs folyamatok (konferencia).

Előadók: Glatz Ferenc akadémikus (az MTA Társadalomkutató Központ Tudományos Tanácsának elnöke), Szarka László igazgató (MTA ENKI), Törzsök Erika elnök (Európai Összehasonlító Kisebbségkutató Közalapítvány), Entz Géza tudományos kutató, volt államtitkár.

Felkért hozzászólók: Manherz Károly egyetemi tanár (ELTE BTK), Gál Kinga európai parlamenti képviselő, Schöflin György európai parlamenti képviselő, Tabajdi Csaba európai parlamenti képviselő, Flamm Benedek László tudományos kutató (BKÁE), Gyivicsány Anna egyetemi tanár, Mohai László, a Magyar Köztársaság zágrábi nagykövete, Sokcsevics Dénes egyetemi tanár, Gabriel von Toggenburg tudományos kutató (Európai Akadémia).

2004. november 18–19. (Moszkva) „Az egységes Európa létrehozásának problémái” . Második orosz-magyar társadalomtudományi kerekasztal.

Szervező intézmények: Orosz Tudományos Akadémia (OTA), Nemzetközi Gazdasági és Politikai Tanulmányok Intézete az OTA Elnökségének támogatásával. Az MTA Történettudományi Intézete, az MTA Társadalomkutató Központja, a Moszkvai Magyar Kulturális, Tudományos és Információs Központ és a Magyar Köztársaság Nagykövetségének támogatásával.