| Webmail | | MTA Vári Telefonkönyv | | Akadémiai Vendégház | | Elérhetőségeink | | Linkek | | Bérelhető termeink |

Főbb kutatási programokHírek

Koncert
2011-12-20 15:00:00

2011. december 20-án 15 órakor tartjuk szokásos évzáró karácsonyi koncertünket, de idén nemcsak a 2011-es évtől, hanem a Társadalomkutató Központtól is búcsúzunk. A műsort a már ismert Akadémiai Vonósok szolgáltatják.  
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

 
 
Könyvbemutató
2011-04-19 16:30:00

Kozák Péter legújabb, Balázs Bélával foglalkozó könyvének sajtóbemutatója 2011. április 19-én délután fél 5-kor lesz az Írók Boltjában (1061 Budapest, Andrássy út  45.). Bevezetőt mond Izsák Gábor, a Gabbiano Kiadó igazgatója, a szerzővel Földes Anna irodalomtörténész, az irodalomtudományok kandidátusa beszélget.

 
 
Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszter
2011-04-14 09:30:00

A Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regisztert azért hoztuk létre, hogy lehetőleg naprakész és jól használható információval szolgáljon nagyobb kutatási infrastruktúráinkról. A regiszter feltöltését a gazdaság és a társadalom fejlődése szempontjából legfontosabb, úgynevezett stratégiai jelentőségű kutatási infrastruktúrákkal (SKI) kezdtük. Az SKI minősítést kutatási infrastruktúrák, illetve kutatási infrastruktúrák egységes fejlesztési stratégiával rendelkező hálózatai nyerték el egy több mint két éves, kétlépcsős, nyilvános minősítési folyamat eredményeként, amely a kutatók, oktatók, fejlesztők és az ipar képviselőiből álló, általános bizalmat élvező, minden tekintetben kiegyensúlyozott testületek (tudományágak szerint szervezett munkacsoportok és a NEKIFUT projekt Irányító Testülete) döntésein alapult.
Részletek>>
 
 
Konferencia
2011-04-07 10:00:00

A 20. századi egyház- és társadalomtörténet metszéspontjai címmel 2011. április 7-8-án konferencia lesz a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán. A konferencia része az MTA Társadalomkutató Központban induló "A magyar katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései Magyarországon (1790-2010)" című, NK 83799 számú OTKA-kutatás szakmai programjának. A rendezvény részleteit lásd itt >>

 
 
© 2005-2009 web-prog.hu


Az MTA Társadalomkutató Központ vezetése


Az MTA Társadalomkutató Központ felelős tudományos vezetője a Központ Tudományos Tanácsának elnöke, akit a saját körükből választott jelölőbizottság előterjesztése alapján a Központ Tudományos Tanácsának tagjai választanak.

A Tudományos Tanács (TT) határoz a Központ alaptevékenységi feladatot érintő tudományos kérdésekben. Feladatait és jogait az SZMSZ tartalmazza.

A Központ felelős adminisztratív vezetője a Központ igazgatója, akit a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az MTA főtitkára javaslatára az MTA elnöke bíz meg.

Az igazgató vezető beosztású helyettesei:

  • igazgatóhelyettes,
  • gazdasági vezető.

Igazgatóság


A Társadalomkutató Központ igazgatója:
Balogh Margit 224-6791

A Társadalomkutató Központ igazgatóhelyettese:
Guba László 224-6726

A Társadalomkutató Központ gazdasági vezetője:
Nemesné Zsigmondi Erzsébet 224-6786

 

A Tudományos Tanács összetétele


Elnök: Glatz Ferenc akadémikus, MTA Történettudományi Intézet,
igazgató

Titkár: Pritz Pál, MTA Társadalomtudományi Főosztály, főosztályvezető

Tagok I. – a vári akadémiai kutatóintézetek igazgatói:

Bálint Csanád akadémikus, MTA Régészeti Intézet,

Balogh Margit kandidátus, MTA Társadalomkutató Központ,

Bayer József akadémikus, MTA Politikai Tudományok Intézete,

Beke László kandidátus, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet,

Hoppál Mihály, kandidátus, MTA Néprajzi Kutatóintézete,

Inotai András, az MTA doktora, MTA Világgazdasági Kutatóintézet,

Lamm Vanda, az MTA doktora, MTA Jogtudományi Intézete,

Szarka László, kandidátus, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet,

Tamás Pál kandidátus, MTA Szociológiai Kutatóintézet,

valamint Szász Zoltán az MTA Történettudományi Intézete képviseletében, mint az MTA TTI Tudományos Tanácsának társelnöke.

Tagok II. – akadémikusok:

Marosi Ernő, az MTA alelnöke

Paládi-Kovács Attila (I. osztály)

Niederhauser Emil (II. osztály)

Kulcsár Kálmán akadémikus (IX. osztály)