| Webmail | | MTA Vári Telefonkönyv | | Akadémiai Vendégház | | Elérhetőségeink | | Linkek | | Bérelhető termeink |

Főbb kutatási programokHírek

Koncert
2011-12-20 15:00:00

2011. december 20-án 15 órakor tartjuk szokásos évzáró karácsonyi koncertünket, de idén nemcsak a 2011-es évtől, hanem a Társadalomkutató Központtól is búcsúzunk. A műsort a már ismert Akadémiai Vonósok szolgáltatják.  
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

 
 
Könyvbemutató
2011-04-19 16:30:00

Kozák Péter legújabb, Balázs Bélával foglalkozó könyvének sajtóbemutatója 2011. április 19-én délután fél 5-kor lesz az Írók Boltjában (1061 Budapest, Andrássy út  45.). Bevezetőt mond Izsák Gábor, a Gabbiano Kiadó igazgatója, a szerzővel Földes Anna irodalomtörténész, az irodalomtudományok kandidátusa beszélget.

 
 
Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszter
2011-04-14 09:30:00

A Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regisztert azért hoztuk létre, hogy lehetőleg naprakész és jól használható információval szolgáljon nagyobb kutatási infrastruktúráinkról. A regiszter feltöltését a gazdaság és a társadalom fejlődése szempontjából legfontosabb, úgynevezett stratégiai jelentőségű kutatási infrastruktúrákkal (SKI) kezdtük. Az SKI minősítést kutatási infrastruktúrák, illetve kutatási infrastruktúrák egységes fejlesztési stratégiával rendelkező hálózatai nyerték el egy több mint két éves, kétlépcsős, nyilvános minősítési folyamat eredményeként, amely a kutatók, oktatók, fejlesztők és az ipar képviselőiből álló, általános bizalmat élvező, minden tekintetben kiegyensúlyozott testületek (tudományágak szerint szervezett munkacsoportok és a NEKIFUT projekt Irányító Testülete) döntésein alapult.
Részletek>>
 
 
Konferencia
2011-04-07 10:00:00

A 20. századi egyház- és társadalomtörténet metszéspontjai címmel 2011. április 7-8-án konferencia lesz a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán. A konferencia része az MTA Társadalomkutató Központban induló "A magyar katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései Magyarországon (1790-2010)" című, NK 83799 számú OTKA-kutatás szakmai programjának. A rendezvény részleteit lásd itt >>

 
 
© 2005-2009 web-prog.hu


Az MTA Társadalomkutató Központ Tudományos Tanácsa

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 17.1. pontja értelmében:

 A Tudományos Tanács (a továbbiakban TT) határoz a Központ alaptevékenységi feladatot érintő tudományos kérdésekben.

A TT feladatai és jogai:

  • határoz azokról a programokról (kutatási projektek, rendezvények), amelyeket a Központ keretei között az intézmények közösen terveznek megvalósítani;
  • határozatai kiterjednek a programok tudományos, pénzügyi és a kutatási háttér infrastrukturális összefüggéseire egyaránt;
  • értékeli a Központ keretei között, az intézmények által közösen tervezett programok végrehajtását;
  • ülésein az együttműködő intézmények vezetői tájékoztatják egymást tudományos terveikről, különös tekintettel az együttműködési lehetőségeket kínáló tudományos témákra;
  • a társadalomtudományi gondolkodáson belüli multi- és interdiszciplináris szemléletet erősítő szakmai vitákat kezdeményez;
  • megvitatja a Központ adminisztratív-gazdasági működésével kapcsolatos közös kérdéseket;
  • esetenként, meghatározott feltételek mellett, lehetővé teszi más önálló intézményekkel való együttműködést, meghatározza az ehhez szükséges jogi kereteket;
  • állást foglal a Központ igazgatójának és igazgatóhelyettesének megbízásával kapcsolatban;
  • külön szabályzatban meghatározottak szerint a Központ munkatársai esetében lefolytatja a tudományos főmunkatársi minősítést, megfelelve Kjt. 79/D. §-a (4) bekezdés hatályos szövegének (2002. évi XXIII. törvény 17. §).

 A TT működése: a TT üléseit szükség szerint, de évente legalább négyszer tartja, az ülést annak elnöke hívja össze és vezeti.

A TT ülésének összehívását a TT bármely szavazati joggal rendelkező tagja kezdeményezheti.

A TT üléseinek előkészítéséről, állásfoglalásainak írásba foglalásáról az elnök gondoskodik.

A TT eseti vagy állandó feladatok ellátásával írásban bármely tagját megbízhatja.

A Tudományos Tanács összetétele

A TT tagjai: az elnök, az együttműködő intézmények és a Központ igazgatója, az MTA AKT Társadalomtudományi Kuratóriumának elnöke, az MTA Titkársága Társadalomtudományi Főosztályának vezetője hivatalból, valamint az MTA I., II., és IX. tudományos osztályai által az osztályok képviseletére kijelölt és írásban felkért egy-egy akadémikus.

Elnök: Glatz Ferenc akadémikus, MTA Történettudományi Intézet,
igazgató

Titkár: Pritz Pál, az MTA doktora, MTA Társadalomtudományi Főosztály, főosztályvezető

 Tagok I. – a vári akadémiai kutatóintézetek igazgatói:

Bálint Csanád akadémikus, MTA Régészeti Intézet,

Balogh Margit kandidátus, MTA Társadalomkutató Központ,

Bayer József akadémikus, MTA Politikai Tudományok Intézete,

Beke László kandidátus, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet,

Hoppál Mihály kandidátus, MTA Néprajzi Kutatóintézete,

Inotai András, az MTA doktora, MTA Világgazdasági Kutatóintézet,

Lamm Vanda, az MTA doktora, MTA Jogtudományi Intézete,

Szarka László kandidátus, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet,

Tamás Pál kandidátus, MTA Szociológiai Kutatóintézet,

valamint Szász Zoltán az MTA Történettudományi Intézete képviseletében, mint az MTA TTI Tudományos Tanácsának társelnöke.

Tagok II. – akadémikusok:

Marosi Ernő, az MTA alelnöke

Paládi-Kovács Attila (I. osztály)

Niederhauser Emil (II. osztály)

Kulcsár Kálmán akadémikus (IX. osztály)