| Webmail | | MTA Vári Telefonkönyv | | Akadémiai Vendégház | | Elérhetőségeink | | Linkek | | Bérelhető termeink |

Főbb kutatási programokHírek

Koncert
2011-12-20 15:00:00

2011. december 20-án 15 órakor tartjuk szokásos évzáró karácsonyi koncertünket, de idén nemcsak a 2011-es évtől, hanem a Társadalomkutató Központtól is búcsúzunk. A műsort a már ismert Akadémiai Vonósok szolgáltatják.  
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

 
 
Könyvbemutató
2011-04-19 16:30:00

Kozák Péter legújabb, Balázs Bélával foglalkozó könyvének sajtóbemutatója 2011. április 19-én délután fél 5-kor lesz az Írók Boltjában (1061 Budapest, Andrássy út  45.). Bevezetőt mond Izsák Gábor, a Gabbiano Kiadó igazgatója, a szerzővel Földes Anna irodalomtörténész, az irodalomtudományok kandidátusa beszélget.

 
 
Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszter
2011-04-14 09:30:00

A Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regisztert azért hoztuk létre, hogy lehetőleg naprakész és jól használható információval szolgáljon nagyobb kutatási infrastruktúráinkról. A regiszter feltöltését a gazdaság és a társadalom fejlődése szempontjából legfontosabb, úgynevezett stratégiai jelentőségű kutatási infrastruktúrákkal (SKI) kezdtük. Az SKI minősítést kutatási infrastruktúrák, illetve kutatási infrastruktúrák egységes fejlesztési stratégiával rendelkező hálózatai nyerték el egy több mint két éves, kétlépcsős, nyilvános minősítési folyamat eredményeként, amely a kutatók, oktatók, fejlesztők és az ipar képviselőiből álló, általános bizalmat élvező, minden tekintetben kiegyensúlyozott testületek (tudományágak szerint szervezett munkacsoportok és a NEKIFUT projekt Irányító Testülete) döntésein alapult.
Részletek>>
 
 
Konferencia
2011-04-07 10:00:00

A 20. századi egyház- és társadalomtörténet metszéspontjai címmel 2011. április 7-8-án konferencia lesz a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán. A konferencia része az MTA Társadalomkutató Központban induló "A magyar katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései Magyarországon (1790-2010)" című, NK 83799 számú OTKA-kutatás szakmai programjának. A rendezvény részleteit lásd itt >>

 
 
© 2005-2009 web-prog.hu


Felhívás
Párbeszéd a vidékért

Nem engedhetjük, hogy a vidéki Magyarország a rendszerváltás és az uniós csatlakozás vesztese legyen.

Látjuk, hogy új erők munkálnak a világban. Látjuk, hogy az informatika csodálatos érintkezéskultúrát honosít meg nálunk és a világ minden részén. Az ismeretek elérhetők lesznek minden faluban, de ezzel minden falu a világverseny részese is lesz, a mezőgazdálkodó éppúgy, mint az iparos, a tisztviselő. Látjuk ugyanakkor azt is, hogy a munkaszervezés új eszköztára a nagy igazgatási és termelési központoknak kedvez. E szabadpiaci fejlődés következtében Európa és a világ nagyvárosai és vonzáskörzetük gyorsan fejlődnek.

Ugyanakkor felrémlik a vidék visszamaradásának veszélye. A vidéken lakó emberek életminősége gyengébb, mint a városiaké, a vidéken csökken a munkahelyek száma, elmaradottabb az oktatás, az egészségügy szervezete. Különösen sújtja ez a veszély a mezőgazdaságból élőket. Az európai politikusok és értelmiségiek egyik legnagyobb gondja: hogyan segítheti előnyök juttatásával, lehetőségek teremtésével a vidéki lakosság versenyképességét. Annak a vidéki lakosságnak az erejét és helyben maradását, amelytől természeti adottságaink – a föld, a víz, az erdő, a növény- és állatvilág – karbantartását elvárjuk. Európában ugyanúgy, mint Magyarországon arra kell törekednünk, hogy közpénzekből is ösztönözzük a befektetéseket a vidéki úthálózat, az informatikai eszközállomány, az egészségügy, az iskolaviszonyok fejlesztésére, és segítsünk a korszerű, egészséges élelemtermelés és környezetgazdálkodás kialakításában. A vidéki munkahelyteremtés ma az európai politikusok és értelmiségiek legfontosabb céljai közé tartoznak.

Magyarországon is fennáll a vidék és város szembeállásának veszélye. Ezt kívánjuk megelőzni. Ha gazdag a város és szegény a vidék, akkor az egész állampolgári közösség teljesítőképessége és életminősége jelentősen leromlik, az egész ország vonzereje csökken. Ha magas kulturális szinten áll a város, de kiürülnek a vidéki iskolák, művelődési házak, templomok, akkor az egész magyar nemzeti kultúra színvonala hanyatlik, és felfeslenek az anyaország magyarságának érintkező szálai a környező államokban élő magyarsághoz. Ha nemzetközi szintre emelkednek nagyvárosaink ipari és kereskedelmi központjai, de tönkremegy a mezőgazdálkodás, akkor lesz ugyan néhány korszerű, és a világgazdaságban jól szereplő településünk, tájegységünk, de leromlanak erdeink, elgyomosodnak domboldalaink, tönkremegy a vízgazdálkodásunk. Pedig nekünk, itt lakó magyaroknak és nem magyaroknak a feladatunk a Kárpát-medence egész természeti világának karbantartása. Ezt senki a világon nem fogja helyettünk elvégezni. És nekünk, értelmiségieknek, politikusoknak, gazdálkodóknak – az új magyar középosztálynak – feladatunk a szállásterületünkön élő népesség egészségügyi, szociális és lelki karbantartása.

Új vidékpolitikát sürgetünk. Együttgondolkodásra kérjük politikusainkat. Mind a hagyományőrző konzervativizmus, mind a vállalkozást ösztönző liberalizmus, mind a társadalmi esélyegyenlőségért küzdő szociáldemokraták megtalálják tennivalójukat egy új vidékpolitikai programban. Mint ahogy részesei lehetnek az új vidékpolitikai program kimunkálásának mind a természet- vagy társadalomkutató értelmiségiek, mind a helyi társadalom igazgatásában dolgozók, vagy a szociálisan elkötelezett egyházi személyek. A vidékpolitika nem tárcaügy, hanem alapvető szempont a kormányzati politika egészében. A vidék előnybe juttatása – mind a munkahelyteremtésben, mind az oktatásban, az infrastrukturális és egészségügyi hálózat építésében, sőt a tudománypolitikában is – kiindulópont a társadalomról való gondolkodásban. Ezért is új társadalmi szerződést ajánlunk a politikai elitnek. Készítsen elő vidéktámogató politikai alapelveket. Ezen Alapelvek legyenek kötelezőek már a következő évi költségvetési tárgyalásokon, és épüljenek be a 2007–2013 közötti európai fejlesztési tervbe. Javasoljuk a kormánynak, hogy ezen alapelvek minél előbbi kidolgozásával bízza meg a vidékpolitikában érintett civil szervezeteket (kamarákat, érdekegyeztető tanácsokat, megyei, városi és falusi önkormányzatok képviselőit és a tudományos köztestületeket).

Glatz Ferenc
a Nemzeti Föld- és Vízgazdálkodási
Stratégiai Bizottság elnöke

Budapest, 2005. március 4.