| Webmail | | MTA Vári Telefonkönyv | | Akadémiai Vendégház | | Elérhetőségeink | | Linkek | | Bérelhető termeink |

Főbb kutatási programokHírek

Koncert
2011-12-20 15:00:00

2011. december 20-án 15 órakor tartjuk szokásos évzáró karácsonyi koncertünket, de idén nemcsak a 2011-es évtől, hanem a Társadalomkutató Központtól is búcsúzunk. A műsort a már ismert Akadémiai Vonósok szolgáltatják.  
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

 
 
Könyvbemutató
2011-04-19 16:30:00

Kozák Péter legújabb, Balázs Bélával foglalkozó könyvének sajtóbemutatója 2011. április 19-én délután fél 5-kor lesz az Írók Boltjában (1061 Budapest, Andrássy út  45.). Bevezetőt mond Izsák Gábor, a Gabbiano Kiadó igazgatója, a szerzővel Földes Anna irodalomtörténész, az irodalomtudományok kandidátusa beszélget.

 
 
Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszter
2011-04-14 09:30:00

A Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regisztert azért hoztuk létre, hogy lehetőleg naprakész és jól használható információval szolgáljon nagyobb kutatási infrastruktúráinkról. A regiszter feltöltését a gazdaság és a társadalom fejlődése szempontjából legfontosabb, úgynevezett stratégiai jelentőségű kutatási infrastruktúrákkal (SKI) kezdtük. Az SKI minősítést kutatási infrastruktúrák, illetve kutatási infrastruktúrák egységes fejlesztési stratégiával rendelkező hálózatai nyerték el egy több mint két éves, kétlépcsős, nyilvános minősítési folyamat eredményeként, amely a kutatók, oktatók, fejlesztők és az ipar képviselőiből álló, általános bizalmat élvező, minden tekintetben kiegyensúlyozott testületek (tudományágak szerint szervezett munkacsoportok és a NEKIFUT projekt Irányító Testülete) döntésein alapult.
Részletek>>
 
 
Konferencia
2011-04-07 10:00:00

A 20. századi egyház- és társadalomtörténet metszéspontjai címmel 2011. április 7-8-án konferencia lesz a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán. A konferencia része az MTA Társadalomkutató Központban induló "A magyar katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései Magyarországon (1790-2010)" című, NK 83799 számú OTKA-kutatás szakmai programjának. A rendezvény részleteit lásd itt >>

 
 
© 2005-2009 web-prog.hu
Név: Kozák Péter, adatbázis-kezelő, szerkesztő
Tel..: 224-6700/649
E-mail: kozakpeter@t-online.hu
Legmagasabb iskolai végzettség
Egyetem
Szakképesítés

Okleveles könyvtáros, történelem szakos előadó, újságíró

Főbb munkaköri feladatok

Adatgyűjtési, adatrögzítési és dokumentátori munka végzése a Tudománytár feladatainak megfelelően, elsősorban a 19–20. századi tudománytörténet területén.

Bibliográfia

Önálló kiadványok:

Ki kicsoda a magyar sportéletben? I–III. Írta és szerkesztette. Babits Kiadó, Szekszárd, 1994–1995. 508, 531, 457 old.

Olimpiai almanach. Rochy Zoltánnal. Tarsoly Kiadó, Bp., 2000. 712 old.

Illem, sport és divat. Amazonok a századfordulón. Viktória Kiadó, Bp., 2004. 132 old.

Csízió, avagy neves személyek, jeles ünnepek és különös szavak magyarázata a 2007-es esztendő minden napjára. Enciklopédia Kiadó, Bp., 2006. 512 old.

Könyvrészlet:

Névlexikon. In: A forradalom és a magyar kérdés az ENSZ-ben. 1956–1963. (Szerk.: Békés Csaba, Kecskés D. Gusztáv.) Magyar ENSZ Társaság, Bp., 2006. 165–185. old.

 

Fontosabb tanulmányok:

Kemény Ferenc és a magyar olimpiai mozgalom kezdetei. 1894–1907. In: Olimpiatörténeti tanulmányok. (Szerk.: Som Ferenc, Szakály Sándor.) Eötvös Kollégium, Bp., 1989. 67–94. old.

Az első bébiételkonzervek. História, 1997, 5–6. sz. 60. old.
 
Mező Ferenc: Az olympiai játékok története. In: Magyar könyvek – magyar századok. (Szerk. Kollega Tarsoly István.) Tarsoly Kiadó, Bp., 2001. 338–341. old.

Vitae parallelae. Apáczai Csere János és Bod Péter. Könyvtári Figyelő, 2004, 1. sz. 26–43. old.
 
Szalonhölgyek és sportladyk a megelőző századvégen. (Házastárs? Vetélytárs? Munkatárs? In: A női szerepek változása a 20. századi Magyarországon. Tanulmányok. (Szerk. Palasik Mária, Sipos Balázs) Napvilág Kiadó, Bp., 2005. 263–271. old.)

A magyarországi enciklopédiák és lexikonok története Apáczai Csere Jánostól a Wikipédiáig. Tanulmány. A 2006. szeptember 18-i kecskeméti előadás szerkesztett változata. Kecskemét, 2006. 20 old.

Szócikkek az alábbi lexikonokban és szótárakban:

Akadémiai kislexikon. I–II. Bp., 1989–1990.
Magyar ki kicsoda '90. Szakszerkesztő. Bp., 1990.
Magyar Larousse. Enciklopédikus szótár. I–III. Szakszerkesztő. Bp., 1991–1994.
Magyar és nemzetközi ki kicsoda. 1992–2006. Szakszerkesztő. Bp., 1991–2005.
Budapest lexikon. I–II. köt. Szakszerkesztő. Bp., 1993.
Magyar nagylexikon. I–XIX. köt. Szakszerkesztő. Bp., 1993–2004.
Magyar életrajzi lexikon. IV. köt. Szakszerkesztő. Bp., 1994.
Oxford–Duden magyar–angol képes szótár. Szakszerkesztő. Bp., 1994; francia és német nyelven is.
Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Javított és átdolgozott kiadás. Szakszerkesztő. Bp., 1994; 2002.
Révai új lexikona. I–XVIII. köt. Életrajzi szerkesztő. Bp., 1997–2006.
Kortárs magyar írók. 1945–1997. I–II. Társszerkesztő. Bp., 1998–1999.
Révai új lexikona. I. köt. Átdolgozott kiadás. Életrajzi szerkesztő. Bp., 1999.
Egyetemes lexikon. A–Z. 3. jav. kiad. Szakszerkesztő. Bp., 2001.
Új magyar életrajzi lexikon. I–VI. köt. Szakszerkesztő. Bp., 2001–2007.
Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002.
Nemzeti évfordulóink. 2004–2006. Bp., 2003–2005.
Általános kislexikon. I–II. köt. Szakszerkesztő és lektor. Bp., 2005.
A magyar nyelv nagyszótára. I–II. köt. Bp., 2006.

Az általános műveltség képes szótára. Reader's Digest felújított kiadás. Szakszerkesztő. Bp., 2006.

Egyéb tevékenység

Sporttörténészként az angolszász labdajátékok, elsősorban a labdarúgás és az asztalitenisz magyarországi elterjedésével, a magyar olimpiai mozgalom kezdeteivel és a 20. század eleji női életmódmozgalmak magyarországi hatásaival foglalkozik. Illem, sport és divat (2004) című könyvén alapul készülő PhD-értekezése, amely a magyarországi női sportok, játékok és szórakozások kezdeteinek sajátos aspektusú feldolgozása.

Lexikonszerkesztőként a lexikonok és a szótárak közötti határterületet, illetve a különböző életrajzi adattárak művelődéstörténeti szerepét vizsgálja. Ezzel kapcsolatos dolgozatai folyamatosan jelennek meg a Könyvtári Figyelő c. folyóiratban. Az első magyar sportéletrajzi lexikon szerzője és szerkesztője.