| Webmail | | MTA Vári Telefonkönyv | | Akadémiai Vendégház | | Elérhetőségeink | | Linkek | | Bérelhető termeink |

Főbb kutatási programokHírek

Koncert
2011-12-20 15:00:00

2011. december 20-án 15 órakor tartjuk szokásos évzáró karácsonyi koncertünket, de idén nemcsak a 2011-es évtől, hanem a Társadalomkutató Központtól is búcsúzunk. A műsort a már ismert Akadémiai Vonósok szolgáltatják.  
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

 
 
Könyvbemutató
2011-04-19 16:30:00

Kozák Péter legújabb, Balázs Bélával foglalkozó könyvének sajtóbemutatója 2011. április 19-én délután fél 5-kor lesz az Írók Boltjában (1061 Budapest, Andrássy út  45.). Bevezetőt mond Izsák Gábor, a Gabbiano Kiadó igazgatója, a szerzővel Földes Anna irodalomtörténész, az irodalomtudományok kandidátusa beszélget.

 
 
Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszter
2011-04-14 09:30:00

A Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regisztert azért hoztuk létre, hogy lehetőleg naprakész és jól használható információval szolgáljon nagyobb kutatási infrastruktúráinkról. A regiszter feltöltését a gazdaság és a társadalom fejlődése szempontjából legfontosabb, úgynevezett stratégiai jelentőségű kutatási infrastruktúrákkal (SKI) kezdtük. Az SKI minősítést kutatási infrastruktúrák, illetve kutatási infrastruktúrák egységes fejlesztési stratégiával rendelkező hálózatai nyerték el egy több mint két éves, kétlépcsős, nyilvános minősítési folyamat eredményeként, amely a kutatók, oktatók, fejlesztők és az ipar képviselőiből álló, általános bizalmat élvező, minden tekintetben kiegyensúlyozott testületek (tudományágak szerint szervezett munkacsoportok és a NEKIFUT projekt Irányító Testülete) döntésein alapult.
Részletek>>
 
 
Konferencia
2011-04-07 10:00:00

A 20. századi egyház- és társadalomtörténet metszéspontjai címmel 2011. április 7-8-án konferencia lesz a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán. A konferencia része az MTA Társadalomkutató Központban induló "A magyar katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései Magyarországon (1790-2010)" című, NK 83799 számú OTKA-kutatás szakmai programjának. A rendezvény részleteit lásd itt >>

 
 
© 2005-2009 web-prog.hu

 

Gergely Jenő: Köszöntő. Az egyháztörténeti kutatások helyzete és kilátásai a XVIII-XX. századi Magyarországgal kapcsolatban

Balogh Margit: A világi egyháztörténész: Gergely Jenő (1944-2009)

Farkas Noémi Tünde: Halotti beszédek, nyelvhasználat, retorika

Fejérdy András: Az 1959-1965 közötti szentszéki-magyar kapcsolatok történetének forrásai

Soós Viktor Attila: Kísérlet az Állami Egyházügyi Hivatal munkatársai életútjának rekonstruálására

Tamási Zsolt: Az erdélyi római katolikus egyházmegye az 1849-es forradalomban

Sztyahula László: Az észak-magyarországi latin szertartású katolikus egyházi közigazgatás története a 20. században

Klestenitz Tibor: A katolikus sajtómozgalom történetének forrásai

Lénár Andor: A katolikus sajtó néhány jellemzője a Váci Egyházmegyében Hanauer Á. István püspöksége (1919-1942) alatt

Gianone András: Politikamentes volt-e Magyarországon az Actio Catholica?

Bognár Szabina: "Mivé lesz a styl?" Tagányi Károly történetírói pályakezdése

Kozák Péter: Két világnézet. Balázs Béla és Prohászka Ottokár összecsapása az elmúlt századelőn

Bakó Balázs: Egy világ körüli út - 1928-ban

Csíky Balázs: Bőség és hiányok. Néhány módszertani kérdés és kutatási lehetőségek Serédi Jusztinián hercegprímási tevékenységének vizsgálata kapcsán

Csalló Katalin: Summum ius, summa iniuria (Vitéz Bakay Szilárd altábornagy élete)

Diera Bernadett: A pécsi "Fekete Hollók", avagy a hitoktatás elméleti és gyakorlati keretei az 1960-as években

Holló Péter: Egyházszakadás a magyarországi Hetednapi Adventista Egyházban - az 1975-ös válság és háttere