Geológiai viszonyok · Geomorfológiai tájak, felszíni formakincsek · Levegőkörnyezet · Felszíni és felszín alatti vizek · Természeti, gazdasági, közigazgatási régiók · Geológiai erő- és veszélyforrások · Gazdaságföldrajzi adottságok