| Webmail | | MTA Vári Telefonkönyv | | Akadémiai Vendégház | | Elérhetőségeink | | Linkek | | Bérelhető termeink |

Főbb kutatási programokHírek

Koncert
2011-12-20 15:00:00

2011. december 20-án 15 órakor tartjuk szokásos évzáró karácsonyi koncertünket, de idén nemcsak a 2011-es évtől, hanem a Társadalomkutató Központtól is búcsúzunk. A műsort a már ismert Akadémiai Vonósok szolgáltatják.  
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

 
 
Könyvbemutató
2011-04-19 16:30:00

Kozák Péter legújabb, Balázs Bélával foglalkozó könyvének sajtóbemutatója 2011. április 19-én délután fél 5-kor lesz az Írók Boltjában (1061 Budapest, Andrássy út  45.). Bevezetőt mond Izsák Gábor, a Gabbiano Kiadó igazgatója, a szerzővel Földes Anna irodalomtörténész, az irodalomtudományok kandidátusa beszélget.

 
 
Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszter
2011-04-14 09:30:00

A Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regisztert azért hoztuk létre, hogy lehetőleg naprakész és jól használható információval szolgáljon nagyobb kutatási infrastruktúráinkról. A regiszter feltöltését a gazdaság és a társadalom fejlődése szempontjából legfontosabb, úgynevezett stratégiai jelentőségű kutatási infrastruktúrákkal (SKI) kezdtük. Az SKI minősítést kutatási infrastruktúrák, illetve kutatási infrastruktúrák egységes fejlesztési stratégiával rendelkező hálózatai nyerték el egy több mint két éves, kétlépcsős, nyilvános minősítési folyamat eredményeként, amely a kutatók, oktatók, fejlesztők és az ipar képviselőiből álló, általános bizalmat élvező, minden tekintetben kiegyensúlyozott testületek (tudományágak szerint szervezett munkacsoportok és a NEKIFUT projekt Irányító Testülete) döntésein alapult.
Részletek>>
 
 
Konferencia
2011-04-07 10:00:00

A 20. századi egyház- és társadalomtörténet metszéspontjai címmel 2011. április 7-8-án konferencia lesz a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán. A konferencia része az MTA Társadalomkutató Központban induló "A magyar katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései Magyarországon (1790-2010)" című, NK 83799 számú OTKA-kutatás szakmai programjának. A rendezvény részleteit lásd itt >>

 
 
© 2005-2009 web-prog.hu

Stratégiai Kutatások
a Magyar Tudományos Akadémián –
Ezredforduló

A Stratégiai Kutatások Programtanácsa 1997. március 24-i ülésén többszöri előzetes megvitatás után állást foglalt a stratégiai kutatások eredményeinek publikálási rendjéről. Ennek értelmében a Magyarország az ezredfordulón c. központi könyvsorozat és a szűkebb szakmai viták szövegeit tartalmazó Műhelytanulmányok sorozat mellett Ezredforduló címmel folyóiratot indít.

1997-ben a folyóirat három száma látott napvilágot, 55–60 ezer példányban. 1999-ig hat számot, azóta évente négy számot jelentetünk meg a Köznevelés, a Természet Világa, a Technika és a História c. lapok mellékleteként.


Megjelent számok

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
     
     
       
         


Következő 1 (47)>>
2010/1. szám


Kárpát-medencei magyar kisebbség: mérleg és új lehetőségek · Glatz Ferenc: Magyarság, kisebbségpolitika és Európa - I. Mit hozott a 20 év Európában - II. Mit kínál Európa a kisebbségpolitikának 2009-ben? - III. Megfontolások 2010 utánra · Pásztor István: A kisebbségpolitika lehetőségei a Vajdaságban - Kitartás, eltökéltség, közös akarat - A VMSZ helyzete - Néhány elem a mérleg serpenyőjéből · Bunford Tivadar: A Vajdasági Fejlesztési Háló · Markó Béla: Gondolatok egy Kárpát-medencei vagyonközösségről - Vajdaság és Szlovákia - Az RMDSZ helyzete - A szemléletváltás fontossága · Csáky Pál: Valahol utat tévesztettünk? - Csalódások időszaka - A konfliktusok elkerüléséért - Szerény eredmények - A második koalíció - Veszélyes játékok - Uniós támogatás szükségessége · Gál Kinga: Paradigmaváltás a kisebbségi politizálásban - Politikai és jogi érdekérvényesítés - Az Európai Bíróság és Európai Bizottság - A lisszaboni szerződés ratifikálása - A diszkrimináció kérdése - A szlovákiai folyamatok hatása · Tabajdi Csaba: Hol tart ma az európai kisebbségvédelem? - Az uniós szervezetek érdekeltsége - Őshonos és bevándorló kisebbségek - Magyar ügy vagy összeurópai ügy? - Határokon átnyúló együttműködés - Az autonómiáról - Magyar érdekérvényesítés - A szlovák nyelvtörvényről · Horváth Gyula: Területi kohézió a Kárpát-medencében · Varga Miklós: Vízügyi politika és a határ menti térségek - A nemzetközi együttműködés szükségessége - Egyezmények, szerződések - Az Európai Unióban - A Szamos-holtág rehabilitációjáról - Körös völgye, torontáli vízrendszerKövetkező 1 (47)>>