| Webmail | | MTA Vári Telefonkönyv | | Akadémiai Vendégház | | Elérhetőségeink | | Linkek | | Bérelhető termeink |

Főbb kutatási programokHírek

Koncert
2011-12-20 15:00:00

2011. december 20-án 15 órakor tartjuk szokásos évzáró karácsonyi koncertünket, de idén nemcsak a 2011-es évtől, hanem a Társadalomkutató Központtól is búcsúzunk. A műsort a már ismert Akadémiai Vonósok szolgáltatják.  
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

 
 
Könyvbemutató
2011-04-19 16:30:00

Kozák Péter legújabb, Balázs Bélával foglalkozó könyvének sajtóbemutatója 2011. április 19-én délután fél 5-kor lesz az Írók Boltjában (1061 Budapest, Andrássy út  45.). Bevezetőt mond Izsák Gábor, a Gabbiano Kiadó igazgatója, a szerzővel Földes Anna irodalomtörténész, az irodalomtudományok kandidátusa beszélget.

 
 
Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszter
2011-04-14 09:30:00

A Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regisztert azért hoztuk létre, hogy lehetőleg naprakész és jól használható információval szolgáljon nagyobb kutatási infrastruktúráinkról. A regiszter feltöltését a gazdaság és a társadalom fejlődése szempontjából legfontosabb, úgynevezett stratégiai jelentőségű kutatási infrastruktúrákkal (SKI) kezdtük. Az SKI minősítést kutatási infrastruktúrák, illetve kutatási infrastruktúrák egységes fejlesztési stratégiával rendelkező hálózatai nyerték el egy több mint két éves, kétlépcsős, nyilvános minősítési folyamat eredményeként, amely a kutatók, oktatók, fejlesztők és az ipar képviselőiből álló, általános bizalmat élvező, minden tekintetben kiegyensúlyozott testületek (tudományágak szerint szervezett munkacsoportok és a NEKIFUT projekt Irányító Testülete) döntésein alapult.
Részletek>>
 
 
Konferencia
2011-04-07 10:00:00

A 20. századi egyház- és társadalomtörténet metszéspontjai címmel 2011. április 7-8-án konferencia lesz a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán. A konferencia része az MTA Társadalomkutató Központban induló "A magyar katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései Magyarországon (1790-2010)" című, NK 83799 számú OTKA-kutatás szakmai programjának. A rendezvény részleteit lásd itt >>

 
 
© 2005-2009 web-prog.hu
Név: Glatz Ferenc, akadémikus, az Európa-történeti Munkacsoport vezetője, a Társadalomkutató Központ Tudományos Tanácsának elnöke    
Tel..: 224-6750, 224-6751
E-mail: magdolna@tti.hu
Tudományos fokozat:
Az MTA rendes tagja
Kutatási terület:

- Magyar polgári történetírás újraértékelése (Hóman Bálint, Szekfű Gyula, Domanovszky Sándor, Hajnal István, Mályusz Elemér);
- a történetírás elméleti-módszertani kérdései (újkorkutatás és forráskiadás módszertana, történeti kronológia és történeti kartográfia új szempontjai);
- tudománypolitikai reform kidolgozása;
- az európai integráció folyamata;
- természettörténeti kutatások (biotörténelem, Gaia-szemlélet).

Akadémiai székfoglaló

Cím: A trianoni Magyarország 1920–1994. Kontinuitás és diszkontinuitás
Év: 1994

Válogatott bibliográfia

Könyvek:

Történetíró és politika. Szekfű, Steier, Thim, Miskolczy felfogása nemzetről és államról. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. 235 old.

Der Zusammenbruch der Habsburger Monarchie und die ungarische Geschichtswissenschaft. Studia Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 180. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. 20 old.

Nemzeti kultúra – kulturált nemzet 1867–1987. Kossuth Kiadó, Budapest, 1988. 432 old.

Történetírás korszakváltásban. Gondolat Kiadó, Budapest, 1990. 354 old.

Rendszerváltás – Átértékelés – Szintézis. Előszó a „Hóman–Szekfűhöz”. Maecenas, Budapest, 1990. 52 old.

Europa und Ungarn.Die neue Kulturpolitik nach der Öffnung. Kleine Schriften 17. Vaduz, Verlag der Liechtensteinischen Akademischen Gesellschaft. 1991. 20 p.

Minorities in East-Central Europe. Historical analyses and a policy proposal. Europa Institut Budapest, Budapest, 1993. 63 p.

Minderheiten in Ost-Mitteleuropa. Historische Analyse und ein Politischer Verhaltenskodex. Europa Institut Budapest, Budapest, 1993. 65 p.

Tudománypolitika az ezredforduló Magyarországán. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1998. 123 old.

Wissenschaftspolitik um die Jahrtausendwende. (Redaktion: Péter Lieber, Kornélia Burucs) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999. 142 p.

Tudománypolitikai reformról, Akadémiáról. Beszédek, cikkek, jegyzetek 1996–1997. (Szerk.: Burucs Kornélia) Pannonica Kiadó, Budapest, 2002. 582 old.

Új szintézis felé. Beszédek, cikkek, jegyzetek 1998–1999. (Szerk.: Burucs Kornélia) Pannonica Kiadó, Budapest, 2002. 518 old.

Helyünk Európában. Beszédek, cikkek, jegyzetek 1999–2000. (Szerk.: Burucs Kornélia) Pannonica Kiadó, Budapest, 2003. 543 old.

Magyar millennium Európában. Beszédek, cikkek, jegyzetek 2000–2002. (Szerk.: Burucs Kornélia) Pannonica Kiadó, Budapest, 2004. 720 old.

Szerkesztések (válogatott):

Történetelméleti és módszertani tanulmányok . (Szerkesztette, válogatta. Előszó és Bevezetés.) Gondolat Kiadó, Budapest, 1977. 397 old.

Domanovszky Sándor: Gazdaság és társadalom a középkorban. (Válogatta és a bevezető tanulmányt írta.) Gondolat Kiadó, Budapest, 1979. 371 old.

Magyar történeti kronológia I–IV. kötet . (Főszerk.: Benda Kálmán) (Az 1890–1972 közötti fejezeteket [III–IV. köt.] szerk.: Glatz Ferenc) 782–1258. old. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982.

Szekfű Gyula: Forradalom után. (Sajtó alá rend., jegyz. Bevezető tanulmányt írta.) Gondolat Kiadó, Budapest, 1983. 243 old.

Az 1944. év históriája. (Összeállította és részben írta.) Lapkiadó Vállalat, Budapest, 1985. 175 old.

Etudes Historiques Hongroises I–III. kötet (Szerk.: Glatz Ferenc–Pamlényi Ervinnel) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985. 215, 695, 728 old.

Gesellschaft, Politik und Verwaltung in der Habsburgermonarchie 1830–1918. (Hrsg.: Ferenc Glatz–Ralph Melville.) Franz Steiner Verlag – Akadémiai Kiadó, Wiesbaden–Budapest, 1987. 378 p.

Ostmitteleuropa im Zweiten Weltkrieg. Historiographische Fragen. (Hrsg.: Ferenc Glatz) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987. 253 p.

Magyarok a Kárpát-medencében. (Összeáll., szerk. és részben írta.) Lapkiadó Vállalat, Budapest, 1988. 335 old.

Tudomány, kultúra, politika – Gróf Klebelsberg Kunó válogatott beszédei és írásai (1917–1932) (Válogatta, az előszót és a jegyzeteket írta.) Európa Kiadó, Budapest, 1990. 586 old.

Etudes Historiques Hongroises 1990. I–VII. (Szerk. és a kötetek bevezetőit írta.) MTA TTI, Budapest, 1990.

Palatin Josephs Schriften. Vierter Band 1809–1813. Zusammengestellt und Kommentiert von Sándor Domanovszky (Herausgegeben und Eingeleitet von Ferenc Glatz) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991. 803 p.

Magyarországi pártprogramok 1919–1944. (Szerkesztette, a jegyzeteket – társszerzővel – és a bevezető tanulmányt írta.) Kossuth Kiadó, Budapest, 1991. 588 old.

Technika, művelődés. Válogatás Hajnal István kiadott és kiadatlan írásaiból. (Szerkesztette, válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt, a jegyzeteket és az összekötő szöveget írta.) MTA TTI, Budapest, 1993. 472 old.

Vezérfonal a magyar és az egyetemes történelem tanításához. (Szerkesztette és az új-legújabb kort /1848–1990/ írta.) História – MTA TTI, Budapest–Békásmegyer, 1993. 131 old.

The Soviet System and Historiography, 1917–1989. The Influence of Marxism-Leninism on the Historical Sciences. Preliminary Papers for the Montréal Session (Ferenc Glatz) Institute of History of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 1995. 105 p.

Hungarians and Their Neighbors in Modern Times, 1867–1950. (Ed.: Ferenc Glatz) Columbia University Press, New York, 1995. 347 p.

A magyarok krónikája. (Összeállította, szerkesztette és az összefoglaló tanulmányokat írta.) Magyar Könyvklub – Officina Nova, Budapest, 2000. Harmadik, javított, bővített kiadás. 840 old.

Proletárdiktatúrákból a polgári demokráciákba (1989–1992). Rendszerváltások Európában és a nagyvilágban. (Szerk.: Glatz Ferenc) MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2004. 287 old.

Állami és nemzeti szimbólumok az Európai Unióban. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest, Band 24. (Szerk.: Glatz Ferenc) Europa Institut Budapest–MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 2005. 337 old.

 

Szerkesztő / rovatvezető / szerkesztőbizottsági tag

- História (alapító szerkesztő 1979-től)

- Századok

- Történelmi Szemle (társszerkesztő, 1974–1979)

- Ezredforduló (alapító szerkesztő 1997-től)

- Magyarország története I–X. kötet (a szerkesztőbizottság titkára)

- Történetírók Tára (Gondolat Kiadó, sorozatszerkesztő, 1978–1983; megjelent 8 kötet)

- Társadalom- és művelődéstörténeti Tanulmányok (sorozatszerkesztő, 1987-től; megjelent 38 kötet)

- História Könyvtár (Kronológiák, adattárak; Előadások; Monográfiák; Bibliográfiák; Atlaszok Magyarország történetéhez; Okmánytárak – sorozatszerkesztő, 1993-tól)

- Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai Kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. (sorozatszerkesztő, 1997-től)

- Akadémiai Műhely (Székfoglalók; Közgyűlési előadások; Emlékbeszédek; MTA almanachja; Országgyűlési jelentés – sorozatszerkesztő)

- Tudománytár (főszerkesztő, szerkesztő)

- Begegnungen. Schriftenreihe der Europa Institutes Budapest (szerkesztő, 1995-től)

Fontosabb állami, szakmai díjak, kitüntetések

1990: Osztrák Köztársaság Érdemkereszt a kultúráért és a tudományért I. fokozat (Osztrák Köztársaság elnöke)
1994: Freedom Kulturális-tudományos Nagydíj (Zsidó Világkongresszus, USA)
1995: Széchenyi-díj (Magyar Köztársaság elnöke)
1996: Kisebbségekért Díj (Magyar Köztársaság Kormánya)
1997: Jedlik Ányos-díj (Magyar Szabadalmi Hivatal)
1997: Herder-díj (Bécsi Egyetem–Alfred Toepfer Stiftung, Hamburg)
1998: Interfaith Gold Medaillon (Zsidók és Keresztények Nemzetközi Tanácsa, London)
2002: Tolerancia Díj
2003: Német Szövetségi Köztársaság Nagykeresztje (NSZK elnöke)
2003: Olasz Köztársaság Elnöki Ezüstérme
2003: Babes-Bolyai Egyetem, Kolozsvár díszdoktora
2004: Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje (Magyar Köztársaság elnöke)

Egyéb (intézeten kívüli) tudományos, oktatói és közéleti tevékenység

1989–1990: művelődési miniszter
1996–2002: Magyar Tudományos Akadémia (elnök)
1990-től: ELTE BTK (egyetemi oktató, egyetemi tanár)
Földhasználati és Vízgazdálkodási Stratégiai Nemzeti Bizottság (elnök)
Gazdasági és Szociális Tanács (tag)
Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság (tag)
Magyar Nemzeti és Állami Intézmény- és Jelképrendszer szakértői bizottság (elnök)
Párbeszéd a vidékért Mozgalom Porgramtanács (elnök) Romaügyi Tanács (tag)
1990-től: Budapesti Európa Intézet (igazgató)
1996-tól: MTA Stratégiai Kutatások Programbizottság (elnök)
2004-től: MTA Történeti Bizottság (elnök)
MTA Magyar tudományosság külföldön Elnöki Bizottság (t. elnök)
Akadémiai Klub Egyesület (alelnök)
1985-től: Történész Világszövetség (CISH) Újkorkutatási Módszertani Bizottság (főtitkár)
1990–1995: Történész Világszövetség (CISH) Historiográfiai Bizottság (főtitkár)
Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres (Párizs, tag)
Academia Scientiarum et Artium Europaea (Salzburg, tag)
Internationales Forschungszentrum der Kulturwissenschaften (Bécs, elnökségi tag)
Südostdeutsche Historische Kommission (München, elnökségi tag)
Europäische Geschichte (Mainz, kuratóriumi tag)
1979-től: História (alapító szerkesztő)